Kommunerne blæser på TUBA

Stort behov for hjælp mod følger af alkoholmisbrug - men ringe kommunal opbakning

HIRTSHALS:I mere end tre år har TUBA i Hirtshals hjulpet børn og unge efter et liv præget af familiemedlemmers alkoholmisbrug. - Familieproblemer skabt af alkoholmisbrug er et tabu-emne. Virkeligheden er, at misbrug altid giver problemer. Uden undtagelse, fortæller psykolog og daglig leder af TUBA Hirtshals, Åse Elisabeth Brejner Hansen. I en opgørelse fra Sundhedsstyrelsen, lavet på baggrund af en sundheds- og sygelighedsundersøgelse fra 2003, vurderer eksperter at antallet af alkoholafhængige i Danmark udgør en halv million mennesker. Trods det store behov, er TUBA-projektet kun repræsenteret i Hirtshals, København og Århus. Hirtshals kommune er involveret i TUBA-arbejdet og yder økonomisk støtte. - Hirtshals har ikke et specielt stort behov. Kommunen har blot set nødvendigheden af vort arbejde. Det er de færreste kommuner, der på samme måde som Hirtshals, vil vedkende sig, at der er et problem, og at alkoholisme påvirker hele familien. - Der er tale om en stor gruppe mennesker, der er blevet er blevet nedprioriteret. Vi har talt med Hirtshals' nabokommuner, og mange er interesseret. Men så snart vi skal drøfte penge, så daler interessen, fortæller Åse Elisabeth Brejner Hansen. Selvom Hirtshals' nabokommuner har valgt ikke at yde støtte til TUBA-projektet, så kan alle der har behov for vejledning og hjælp bruge TUBA. Mere end 20 mennesker er lige nu i gang med rådgivning og terapi hos TUBA's medarbejdere. Halvdelen af dem kommer fra kommuner uden for Hirtshals. - I Hirtshals er vi to medarbejdere. Jeg er psykolog og så har vi en terapeut til gruppeterapi. I hele landet har vi ansat tre psykologer og et par psykoterapeuter. Samtidig har vi mange frivillige psykologer og psykoterapeuter, fortæller Elisabeth. TUBA er en del af Blå Kors, der er en kristen landsdækkende organisation. - Vi har et tæt samarbejde med Blå Kors, uden at det har indflydelse på vores rådgivning og terapi. - Enhver form for forkyndelse er strengt forbudt i vores terapi. Vi arbejder med sårbare mennesker, og vi påvirker ingen i vort arbejde, og alle kan henvende sig til os, fortæller Åse Elisabeth. TUBA overlever på tilskud, puljeordninger og støtte fra fonde. - Det er svært og derfor har vi hele tiden gang i et omfattende lobbyarbejde, for at skaffe midler og anerkendelse. Det er vores håb, at TUBA kommer på Finansloven i løbet af få år, fortæller Åse Elisabeth. Men der er lang vej endnu, og TUBA fortsætter sit tætte samarbejde med Hirtshals kommune. - Vi er da spændt på, hvad der sker når vi bliver en del af storkommunen. Foreløbig har vi aftale med Hirtshals om bevillinger frem til 2007, fortæller Åse Elisabeth Brejner Hansen. Trods de hårde odds og kampen om midler, har TUBA har ingen planer om nedjustering. Tværtimod. - Det er vort mål at blive landsdækkende, med 28 afdelinger i hele landet. Seks afdelinger skal placeres i Nordjylland, fortæller Åse Elisabeth Brejner Hansen.