- Kommunerne er for emsige

NORDJYLLAND:Folketinget ser gerne, at kommunerne hjælper bistandsklienter til at blive arbejdsparate. Men i nogle tilfælde er de kommunale jobkonsulenter alt for emsige med at få folk ud i individuel jobtræning - og nogle firmaer er mere end villige til at tage imod mennesker, når blot der følger et tilskud med. Sådan bedømmer Bjarne Laustsen, socialdemokratisk medlem af Folketingets arbejdsmarkedsudvalg, situationen på baggrund af sagen fra Skagen, hvor en kontanthjælpsmodtager, Jan Hentze, i tre måneder skulle udfylde en ordinær stilling i virksomheden Trælasten i Skagen. Betalingen var kontanthjælp og et tilskud på 11,50 kr. i timen. Lovgiverne har klart slået fast, at individuel jobtræning ikke må være af længere varighed og ikke må erstatte ordinær arbejdskraft. Hensigten med begrænsningerne er at undgå, at ordningen virker konkurrenceforvridende. - Vil man undgå problemer som i Skagen, skal man sikre sig, at der indgåes aftaler mellem parterne. Det er alfa og omega, mener Bjarne Laustsen.