Kommunerne fortsætter med at skære ned

KØBENHAVN: At der skæres ned inden for folkeskolen, er efterhånden en lige så fast tradition, som at juleaften falder den 24. december. Det er den fornemmelse, som bl.a. de delegerede på kongressen i Danmarks Lærerforening (DLF) sidder med i disse dage. Onsdag offentliggjorte DLF en undersøgelse, som foreningens kredse har gennemført af udviklingen inden for serviceniveauet på skoleområdet. Undersøgelsen, der omfatter 196 kommuner, er gennemført efter førstebehandlingen af næste års budgetter, og den viser overordnet, at der i 43 pct. af kommunerne er udsigt til et forringet serviceniveau. 47 pct. forventer et stort set uændret niveau, mens kun seks pct. regner med at kunne tilbyde borgerne en bedre folkeskole. - Som følge af den ny folkeskolelov burde vi i øjeblikket opleve, at mange kommuner sætter flere ressourcer af til skolevæsnet, eksempelvis i form af øgede timetal. Men realiteten ude hos kommunerne er en helt anden, sagde lærerforeningens næstformand, Stig Andersen, i sit indlæg på kongressen. /ritzau/