EMNER

Kommunerne kan lære af landbrugets effektivitet

BUDGET:Når vi nu i denne dejlige sommer læser om stor ubalance i budgetterne i de enkelte kommuner, skal vi tænke på ønsker, behov og forventninger, næsten som når børn tænker på fødselsdag og julen. For mange voksne er udskiftning af bil, motorcykel m. m. anledningen til at foretage besparelser efter samme skitse som anvendes i stat, amt og kommune. Man må nøjes med at bruge lidt mindre end det som den enkelte kunne have lyst til, hvis nu pengene fandtes i uanede mængder. Jeg synes, det er spændende at læse Torben Thomsens indlæg. Hver gang er der mulighed for at drage egne fortolkninger. Det seneste indlæg viser tydeligt, at der er meget op ad bakke for at opnå overblik og sammenhæng i det som er væsentligt for den offentlige/kommunale virksomhed. For at medvirke til fremdrift, må der naturligvis være politisk lyst til at tage ansvar for de faktiske dispositioner som træffes i virksomheden Aars Kommune. Jeg er enig med Torben Thomsen i at der i forbindelse med Flyvepladsen blev truffet en forkert beslutning, senest da navnet blev ændret fra Vesthimmerlands Flyveplads til Aars Flyveplads. Jeg er i øvrigt enig i at reglerne omkring betaling skal overholdes, der er muligvis behov for at opstramning finder sted. I øvrigt synes jeg, det er glædeligt at rigtig mange anvender fritiden på en ordentlig fritidsaktivitet og gerne i Vesthimmerland. Det er da glædeligt at mange besøger Gatten Golfcenter, Rønbjerg Feriecenter, Rosenparken i Ålestrup. Jeg kunne godt ønske at mange flere besøgte museerne i Ålestrup, Aars, Farsø og Løgstør. Dagen og tiden som vi netop nu befinder os i, er det vigtigste og eneste værdifulde for de beslutninger som er nødvendige, når det gælder fremtiden for den egn som vi formentlig alle ønsker skal være det bedste sted at bo for os alle og vore efterkommere. Penge er alene én måde at måle de værdier, vi som mennesker har lyst til at gøre brug af. Budgetter vil være behæftet med usikkerhed, da ingen af os kender fremtiden. Derfor er det utrolig vigtigt at den daglige administrative ledelse omgærer sig med nogle dygtige medarbejdere, som tillidsfuldt udøver deres gerning med høj grad af ansvarlighed, således at løsninger til gavn for os som borger findes til den bedste pris under hensyn til lovgivningens rammer. Jeg så gerne at den effektivitetsudvikling som gennem de seneste 20 år har fundet sted indenfor landbruget og industrien på én eller anden måde blev overført til den offentlige sektor, forslag hertil vil jeg behandle med rettidig omhu, det haster med budgettet for 2006.