EMNER

Kommunerne må regne med flere udgifter til helårsturismen TOPPEN AF DANMARK: Nyt projekt vil for alvor sætte fokus på ferie uden for sæsonen

VENDSYSSEL:Toppen af Danmark er ret sikker på at blive udpeget til Superhelårsdestination 28. juni. Det understregede formanden for turistsamarbejdet mellem Hjørring, Frederikshavn og Læsø Kommuner, borgmester Erik Sørensen, Frederikshavn, på Toppen af Danmarks generalforsamling. Superhelårsdestination er et udviklingsprojekt, som sker i samarbejde med Visit Denmark og handler om at øge turiststrømmen uden for sæsonen og dermed skabe flere helårs arbejdspladser i branchen. Og sådant et projekt er ikke gratis. Det er budgetteret til at koste 1,8 millioner kroner. - Når vi bliver udpeget, skal vi herefter straks tage stilling til, hvordan vi fremover organiserer og finansierer projektet, sagde Erik Sørensen i sin beretning. - Der er ingen tvivl om at vi med det projekt opnår national bevågenhed og nogle muligheder, vi ikke før har set mage til. Derfor er det vigtigt at vi alle ryster posen. Hjørring Kommune har indtil videre sagt ja til at støtte projektet med 100.000 kroner. Frederikshavn Kommune har også meddelt støtte, men endnu ikke sat beløb på, og det samme gælder Læsø kommune. Toppen af Danmark kommer til at stå for realiseringen af superhelårsdestinationen i samarbejde med ansatte i Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Man regner således med, at der skal bruges 1150 medarbejdertimer i selve udviklingsfasen. Der søges om 400.000 kroner fra Visit Denmark og Arbejdsmarkedets Feriefond. Resten af midlerne skal findes lokalt og regionalt. Toppen af Danmark er dog ikke alene om at ville være med i projektet. I alt er der 24 destinationer, der har meldt sig, og der bliver kun udpeget 5-7 områder. Og hvad enten man bliver udpeget som superhelårsdestination eller ej, så skal samarbejdets fremtid diskuteres snart. De tre kommuner har nemlig kun besluttet, at destinationsselskabet Toppen af Danmark skal fortsætte som hidtil i 2007. - Der vil derfor snarest blive udsendt en ny handlingsplan og et nyt budget for en tre årig periode. Planen er netop ved at blive udarbejdet, sagde formanden Erik Sørensen.