Kommunerne overholder skattestoppet

DUKSE:Tolv kommuner sætter skatten op, mens seks kommuner sænker den. Alt i alt holdes kommuneskatterne i ro Kommunerne opfører sig pænt og retter sig efter regeringens skattestop. Ganske vist mangler en række kommuner at vedtage de endelige budgetter for 2003. Men her en uge før kommunerne den 15. oktober skal have næste års økonomi på plads, tegner alt til, at deres samlede skatteprocent holdes uændret. Eller måske ligefrem falder en smule. Tolv kommuner ser ud til at udfordre regeringen og hæve skatten. Men den skattestigning bliver opvejet af lavere skat i seks andre kommuner. Dermed slipper de formastelige kommuner for at blive straffet af regeringen. Både finansminister Thor Pedersen (V) og indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har truet kommunerne med bål og brand, hvis kommuneskatten under ét stiger i 2003 - og kommunerne dermed bryder aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Straffen kan blive udført ved at skære i de bloktilskud, som kommunerne modtager fra staten. Venstres finansordfører, Kristian Jensen, mener, at det har været nødvendigt at spille med musklerne. - Efter hver af de seneste mange års kommuneaftaler løb de kommunale udgifter løbsk, og skatterne steg mere end aftalt, uden at der blev grebet ind. Derfor har der været et behov for at slå i bordet og forklare, at nu er det alvor, siger Kristian Jensen. Størst ekstraregning får borgerne i Farum, men skattestigningen i Farum på 3,2 procent bliver holdt ude af nul-aftalen mellem KL og regeringen. Blandt de største "syndere" er derudover Marstal (+ 0,7%), Mariager (+ 0,5 %) og Videbæk (+ 0,5 %). I den anden retning trække Vejle, der sænker skatteprocenten med hele 1,0%. Til gengæld ryger grundskylden i vejret med 1,2 procent, hvilket giver alvorlige panderynker i regeringen. Til gengæld hjælper det på humøret, at den folkerige Københavns Kommune giver skatteprocenten et nyk nedad med 0,1 procent. Det kommer ikke bag på Venstre, at kommunerne samlet overholder skattestoppet. - Vi kan se på tallene, at der er plads til vækst i kommunerne. Der er råd til flere ansatte. Det er ikke så slemt, som det har lydt flere steder i landet. Derfor er det ikke overraskende, at kommunerne nu ender på et nul, siger Kristian Jensen. 13 ud af 14 amter overholder også skattestoppet. I Vestsjællands Amt forhandlede amtsrådet om budget 2003 i går aftes.