Børnepasning

Kommunernes urimelige overgreb på dagplejernes privatliv?

DAGPLEJERNE:Hvor er FOA? Man undrer sig, hvorfor dagplejernes fagforening (eller hvad de nu er) FOA næsten er usynlig både her i den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse i både Hjørring og igen i Frederikshavn. Hvorfor agerer denne meget ¿indflydelsesrige¿ fagforening ikke på medlemmernes vegne. Det er jo efter min opfattelse et helt urimeligt krav til dagplejernes hjem - private hjem, at arbejdsgiveren - de pågældende kommuner - vil bestemme over dagplejerne - mere end den tid, som de får løn for, og over hustanden som ikke får løn af kommunen. Dagplejerne betaler, men hvorfor skal alle dagplejerne betale gildet - de bliver trukket i løn. Men de betaler også kontingent til FOA. Hvad har FOA faktisk gjort i denne sag? Og hvorfor har det så ikke hjulpet - i de to kommuner, som har et lønmodtagervenligt flertal i byrådet? Da det jo ikke kan være FOA, der har sendt dagplejerne ud i en overenskomststridig strejke, hvor uskyldige forældre må stå med børnepasningsproblemer, kunne man fristes til at tro at strejken er vendt mod FOA selv?