Lokalpolitik

kommunernes vindmølleplaner

En rundspørge til samtlige 98 kommuner viser, at: Mens der i dag er ca. 2750 MW på land, så har kommunerne udpeget nye potentielle vindområder til nye 2730 MW. Dog er det erfaringsmæssigt kun ca. 75 pct. af områderne, der bliver udnyttet, når planerne tager form. Vindmølleindustrien forventer derfor, at op imod ca. 2050 MW kan realiseres. I perioden fra 2009 og frem til 2020 vil ca. 2000 MW skulle udfases pga. alder og erstattes med nye moderne møller. Den nye kapacitet, som kommunerne indtil videre har fundet plads til, svarer derfor kun til det, der skal udfases. Kommunernes tilbagemeldinger på 2730 MW dækker over: Ca. 200 MW, hvor planlægningen er afsluttet. Ca. 450 MW der er under planlægning. Ca. 2080 MW fremtidige områder med potentiale for opstilling af møller. Status på landets 98 kommuner: 34 kommuner har vedtaget kommuneplan og/eller temaplan for vindmøller. 33 kommuner er i gang med at udarbejde en plan eller har en i høring. 31 kommuner har valgt ikke at udlægge nye områder til vindmøller. Det drejer sig mest om bykommuner og små øsamfund. Kilde: Vindmølleindustrien