Kommunesammenlægning og deling af kommunen

I den verserende debat om ovenstående er det mange gange pointeret, at over 130 personer i Tolne og Dvergetved har skrevet under på, at de ønsker at komme med i Frederikshavn Kommune. Men hvem er det, der har skrevet under? Vi og flere andre i området er ikke blevet bedt om at skrive under, og vi ville i givet fald heller ikke have gjort det. Er det virkelig nødvendigt at starte en ny underskriftsindsamling imod dette? Er det et gennemtænkt forslag? Konsekvenserne ved en deling af Sindal Kommune – specielt Mosbjerg skoledistrikt er jo ganske uoverskuelige. Jeg er ret ligeglad med hvilken kommune, vi fremover skal tilhøre, for vi vil jo i alle tilfælde være et yderområde. Det vigtigste for mig er helt sikkert, at det bliver et samlet skoledistrikt fremover. Vores på mange måder velfungerende skole, som for nylig er blevet en del af et børnecenter, vil være yderst lukningstruet, og det vil ikke bare få konsekvenser for vore børns skolegang, men for hele distriktet. Hvad med børnehaven og fritidsordningen. Hvordan skal man kunne holde sammen på idrætsforening, spejderarbejde og ungdomsklub i området, når vi bliver delt i 2 kommuner, og børnene bliver delt på flere skoler. For de små vil der blive langt til såvel Ravnshøj som Sindal skole. Hvad med ældrecenteret, og de ting der foregår heromkring? Kære politikere – tænk jer nu godt om, før I tager en beslutning.