Kommuneskat stiger med 216 mio.

Seks af de 11 nordjyske borgmestre venter højere skat i 2008 - ingen vil sænke den.

NORDJYLLAND:Samtidig med at regeringen varsler lavere skat i 2008, må hver anden nordjyde belave sig på at betale mere i skat - til kommunen. Ifølge en ny opgørelse fra det nordjyske kommunekontaktråd forventer seks af de 11 kommuner i Region Nordjylland, at kommuneskatten næste år stiger. Hvis de kommende ugers budgetforhandlinger ender, som det tegner i øjeblikket, skal skatteyderne i de seks kommuner næste år af med tilsammen 216 mio. kr. mere end i år. Både Mors og Thisted forventer, at skatten sættes op med ét procentpoint. Frederikshavns borgmester forudser et hop på mellem 0,8 og én procent. Jammerbugt og Mariagerfjord forudser en stigning på omkring 0,4, mens Hjørring imødeser en forhøjelse på 0,2, oplyser chefkonsulent Michael Engelsbæk fra Kommunekontaktrådet. Jammerbugt lægger derudover op til, at grundskyldspromillen skal sættes op med fire. Fem kommuner (Aalborg, Vesthimmerland, Brønderslev, Rebild og Læsø) forventer uændret skat - et par af dem dog med visse forbehold. - Hvis det ender, som borgmestrene forventer i dag, kan vi ikke leve op til aftalen med regeringen, siger formanden for de nordjyske kommuner, borgmester Egon Pleidrup (S) fra Morsø. Aftalen betyder, at alle landets kommuner samlet set må forhøje skatten med 750 mio. kr. Alene i Nordjylland tegner opgørelsen til, at der opkræves over 200 mio. kr. mere. - Vi har borgmestrene imellem aftalt, at vi går hjem og ser, om det er muligt at barbere lidt i forslagene. Men det bliver svært, siger Egon Pleidrup. Han opfordrer nogle af de kolleger, der forventer uændret skat, til om muligt at sænke skatten, så de derved hjælper til,w at det samlede regnestykke går op - altså at aftalen med staten overholdes. Men det kan han godt glemme, siger Rebilds borgmester Anny Winther (V), der samtidig er næstformand i Kommunekontaktrådet: - Udligningen kommunerne imellem betyder, at vi allerede har givet de mindre velstillede kommuner en hjælpende hånd. Så skal de ikke komme og bede os gøre det igen. I øvrigt er Rebild en vækstkommune, og vi har brug for skattekronerne til at løse de opgaver, dét medfører, siger hun. Borgmester Hans Christian Maarup (S) fra Mariagerfjord har i rundspørget vurderet, at skatteprocenten her må sættes 0,4 op, svarende til 20 mio. kr. - Det er ikke min livret, men kompensationen for de nye opgaver, vi har fået, er så mangelfuld, at en skattestigning er nødvendig for at afværge de allerværste nedskæringer i den kommunale service, siger han. I Frederikshavn siger borgmester Erik Sørensen (S), at han godt forstår, hvis borgerne har svært ved at forstå, hvad der sker omkring dem lige nu: - Men virkeligheden er, at den samme regering, der har pålagt os en økonomi, hvor vi enten må sætte kommuneskatten markant op eller spare på ældrepleje og skoler, nu vil uddele kæmpebeløb til de samme områder - og samtidig sænke skatsskatten, siger han.