Kommunestrid om svin

Mariagerfjord Kommune klager til Miljøklagenævnet over udvidelse af svinebrug i Randers Kommune

Mariager Kommune vil ikke have, at en landmand i Randers Kommune får lov til at udlede mere kvælstof end tilladt ifølge dens egen fortolkning af reglerne, når kvælstoffet ender i Mariager Fjord. Arkivfoto: Michael Koch

Mariager Kommune vil ikke have, at en landmand i Randers Kommune får lov til at udlede mere kvælstof end tilladt ifølge dens egen fortolkning af reglerne, når kvælstoffet ender i Mariager Fjord. Arkivfoto: Michael Koch

MARIAGERFJORD:Det er dødnødvendigt og principielt, hvis Mariager Fjord skal beskyttes, siger formand for teknisk udvalg i Mariagerfjord Kommune, Preben Christensen (S). - De skulle holde sig inden for deres egne grænser, skulle de og ikke bruge Miljøklagenævnet til at lave retningslinjer for deres administration i miljøsager. Så kontant kommenterer landmand Bent Villadsen fra Dalbyneder, at Mariagerfjord Kommune har klaget til Miljøklagenævnet over, at han af Randers Kommune har fået lov til at udvide sit svinebrug. Sagen er nemlig den, at landmandens jord ganske vist ligger i Randers Kommune, men drænrørene peger mod Mariager Fjord, så næringsstoffer, der ikke optages på markerne, ender ude i fjorden. Mariagerfjord Kommune har f.eks. lige givet en landmand afslag på en ansøgning, der ville resultere i udledning på 32 kg kvælstof pr. ha. pr. år. Bent Villadsens udvidelse vil give en udledning på 51 kg. - Men det er trods alt mindre end de 74 kg pr. ha., som landmanden udleder i dag, supplerer leder af Landbo Midt-Øst, Jens Dalgaard, der tilføjer: - Hvis fremtiden bliver, at man skal gå over kommunegrænserne og spørge, hver gang, vandet løber den anden vej, så bliver sagsbehandlingen godt nok uoverskuelig. - Vandet og naturen er jo ligeglad med kommunegrænser. Det er pine død nødvendigt med det grænseoverskridende samarbejde, og om et år har vi jo alligevel vandplanerne, siger formanden for teknisk udvalg i Mariagerfjord Kommune, Preben Christensen. Da sagen blev behandlet i hans udvalg mandag, gik tre socialdemokrater ind for klagen til Naturklagenævnet, mens tre venstrefolk gik imod. Derfor skal sagen videre til byrådet. - Når vandplanerne kommer, vil det være med krav om, at et vandsystem skal administreres ens, fortæller leder af Natur og Grundvand i Mariagerfjord Kommune, Bjarne Jensen. - Selv om man er uenig med naboen, kan man godt bevare det gode naboskab, siger kollega på den anden side af grænsen, sekretariatsleder Ulrik Mathiassen, Randers Kommune. Han tager klagen med rimelig sindsro og forsøger at få et møde i stand med Mariagerfjord Kommune, så man måske kan finde en mere mindelig måde at samarbejde på. Der er nemlig også optræk til grænsestridigheder om et landbrug ved Glenstrup Sø. I forhold til resten af landet, er Mariagerfjord meget restriktive med krav til udvidelser af landbrug, der kan belaste Mariager Fjords følsomme opland. Udvidelser af landbrug, der ville kunne lade sig gøre i andre dele af landet, bliver bremset, fordi Mariager Fjord er udlagt som særligt følsomt vandområde. - Vi er belastet af viden, tilføjer teknikeren fra Mariagerfjord Kommune, Bjarke Jensen.