Kommunismens spøgelse

Et spøgelse går gennem verden - kommunismens spøgelse. En genganger - endnu en gang! Ja, sådan er gengangere nemlig. De går igen.

Peter Lauritzen

Peter Lauritzen

Husk at lægge trykket rigtigt. Men hvad der foregår ude i verden, er ikke noget, der gør indtryk hjemme i Danmark. Hvis man vil vide lidt om den internationale situation, er man nødt til at trykke ind på tyske tv-kanaler. ZDF f.eks. Vi ser "Vild med dans", reality-tv, "Skjulte stjerner" og spindoktorer, der gør sig kloge på alle andres vegne, udlægger under-teksten, som det hedder, men gør ingen klogere på noget som helst. Ugens vildeste nyhed er en shownyhed: Casper Christensen har sagt, at "han boller med Jarlens datter". Tænk, så ved vi det! I New York demonstrerer en spontan borgerbevægelse, "Occupy Wall Street", mod finanskapitalismens hovedcenter, USA's berømteste børs, alle pengemarkeders epicenter. New York politi forsøger at holde Brooklyn Bridge åben og parkerne passable for alle travle forretningsmænd, der ikke lige er optaget af at demonstrere mod en kommende ny nedsmeltning af den amerikanske økonomi. Protestbevægelsen i USA er ved at brede sig til Europa, hvor statslig og privat gældskrise, nedkølet økonomi og stor ungdomsarbejdsløshed, bankkrak og statsgarantier for kreditværdighed også er almindelig, trist hverdag. Lad mig minde om, hvad Harvard Economic Society i november(!) 1929 udtalte om Wall Street-krakket: "En alvorlig depression ligger uden for det muliges grænser". Citatet er fra det unge medlem af Tysklands Bundestag for "Die Linke" Sahra Wagenknechts bog "Wahnsinn mit Methode" (2008). Kapitalismens krise med arbejdsløshed, bankerotter og tvangsauktioner stiller endnu en gang spørgsmålet om, hvad denne kapitalisme er så god til, når den hele tiden skal reddes af skatteyderne? Republikanerne i USA er rasende på protestbevægelsen, fordi den sår tvivl om alle de fordele, som det rige USA har på bekostning af det fattige. En republikansk senator hævder ligefrem, at "Occupy Wall Street" fører "klassekrig", en anden, at hele protestbevægelsen lægger en "leninistisk linje". Det er klart, at man i et land, hvor fattigdom er en grundlovssikret frihedsrettighed, som stat og myndigheder ikke må krænke, må se med den største bekymring på, at folket f.eks. ønsker at få indsigt i og gerne vil sikre sig mod den finansielle spekulation, der er en direkte årsag til den omsiggribende økonomiske krise. De fiktive værdistigninger, troen på, at penge avler penge, er kasinospillets simple idé. Ideen er så banal og tåbelig, at den egentlig bygger på den fantastiske forestilling, at hvis jeg lægger 100 kr. i min sparebøsse, ja, så vil der efter 1 år ligge 110 kr. i min sparebøsse. Eller for at tage et større eksempel: I løbet af 2-3 år i det "gyldne" første årti i det 21. århundrede steg værdien af den danske boligmasse med 100 milliarder kroner. Rentefradrag og andre skattebegunstigelser til husejere, fastfrysning af skattegrundlaget, har jo sat et svimlende fiktivt værdibeløb i omløb i samfundet, og gamle Karl Marx' pointe ville være, at da al rigdoms kilde er arbejdet (i vid forstand), ja, så ville der ikke være det mindste skin af produktionsmæssig dækning for de tomme værdier. "Occupy Wall Street" burde få en aflægger i Danmark. Den nye regering burde lytte til græsrødderne. Hvis der skal strammes op på arbejdsmarkedet, dagpengeretten forkortes, efterlønsordningen udsluses, og det skal der jo, så skal der også sættes ind på de steder, hvor ondets rod har sine rødder - finanssektoren skal styres med meget hårdere hånd; skattebegunstigelser skal afskaffes; arbejdsfri indkomster beskattes meget mere; og så må man altså tage tyren ved hornet og lægge boligskatten om og gøre den højere og afskaffe de usunde låneordninger: de afdragsfri lån f.eks. Skal de svage betale gildet, som de ikke engang var med til? Og skal de nøjes med følgende opskrift: Vædelse skal der til, sagde kællingen, hun slikkede sig om næsen?