Kommunmalt ansatte er raske

Fraværet blandt personalet i Hobro er kun halvt så stort som i storbyerne

HOBRO:Om det er levertran og appelsinjuice, der gør forskellen, vides ikke. Men statistikken fortæller tydeligt, at de ansatte Hobro Kommune er meget mindre syge end kollegerne i f.eks. Aalborg, Århus og Odense. En undersøgelse viser, at ansatte i landets seks største kommuner i snit må melde fra 17,7 dage om året på grund af sygdom. I Hobro er tallet 9,3. Personalechef og kommunaldirektør Kim Kristensen har ikke nogen klokkeklar forklaring på tallene. - Men jeg tror, at de ansatte i Hobro føler noget for deres arbejdsplads. Der hersker en stærk samhørighedsfølelse, og medarbejderne går langt for at kunne møde på arbejde. Vi har også en sygdomspolitik, der betyder, at en leder tidligt tager fat om problemet, hvis en medarbejder har mange sygedage. Vi er opmærksomme på det psykiske arbejdsmiljø, og vores mål er at få sygefraværet bragt endnu længere ned, siger kommunaldirektøren. Få langtidssygemeldninger kan påvirke statistikken markant. Efter fire år i træk med faldende fravær, steg sygedagene i fjor en smule, og det tilskrives få konkrete sygeskæbner. Hanne Ingvardsen, tillidsrepræsentant for kommunens pædagoger og næstformand i kommunens overordnede samarbejdsudvalg, tror, at de ansatte kun bliver hjemme, når de for alvor er syge. - Mange går halvsløje på arbejde, for de véd godt, at det går ud over kollegerne, hvis de melder fra. Der hersker en enorm ansvarsfølelse, og det lave sygefravær hænger også sammen med, at medarbejderne er glade for deres arbejde, siger pædagog Hanne Ingvardsen. Hun roser, at de kommunale arbejdspladser på trods af nedskæringer forsøger at sætte et godt arbejdsmiljø øverst på dagsordenen. Men netop nedskæringer bekymrer Hanne Ingvardsen. - Hvis personalet presses yderligere af nedskæringer, kan jeg frygte, at sygefraværet stiger, siger hun. I år tilbyder kommunen alle ansatte fri adgang til motionscenter. - Ordningen er alle tiders. Men det er gode, trygge arbejdsvilkår i det daglige, som giver lavt sygefravær, siger Hanne Ingvardsen.