Kompensation til skattemedarbejdere?

26.1. udtaler Birgitte Josefsen (V) sin støtte til de 35 medarbejdere ved Fødevareregionen, hvis job staten er på vej til at fjerne. BF kræver kompensation.

Det virker fornuftigt, selv om valgkampen sikkert har gjort ekstra indtryk på politikeren. Kompensationen skulle være at flytte job indenfor Kort- og Matrikelstyrelsen fra København til Nordjylland. Nå – men det hjælper jo ikke laboranter i Fødevareregionen. Som et led i kommunalreformen skal den kommunale og statslige skatteadministrationen fusioneres. Politisk er det meddelt, at der påregnes en nedgang på 40 pct. i bemandingen. 40 pct. af ca. 15.000 medarbejdere – det er ca. 6.000. Jeg nævner det blot som et kuriosum til slagteriet i Hjørring m.v. Mon Birgitte Josefsen i valgkampen vil udtale sin støtte til disse mennesker med ønske om kompensation? Det er hævdet, at nedgangen skal ske ved naturlig afgang, men så længe, der ikke kan vises beregninger om de forventede udgifter ved reformen, sover de færreste trygt. Og hvad med rationaliseringsgevinster ved kommuner og amtskommuner iøvrigt? Der er samfundsmæssig sympati med slagteriarbejdere og laboranter. Næppe med skattemedarbejdere, der sikrer retssikkerhed i forhold til, at den enkelte betaler "kejseren hvad kejserens er". Måske skulle politikerne – heriblandt Birgitte Josefsen, som gerne politisk vil det hele i både byråd, amtsråd og Folketing, tænke sig om en ekstra gang. Med de milliarder, der er lovet væk i forbindelse med valgkampsfesten, kunne der meget tænkeligt blive brug for skattemedarbejdere til sikring af indtægtsgrundlaget. Skattemedarbejdere: Dem er der ingen stemmer i – tværtimod!