Kompetence-cirkler

Kompetencecirkler: På AVU-niveau undervises i dansk, psykologi, engelsk og matematik. På HF-niveau er der undervisning i fransk, dansk, datalogi, psykologi, filosofi, matematik og samfundsfag.