EMNER

Kompetenceløft i Jammerbugt

400 medarbejdere i 80 virksomheder ventes at få del i penge til kompetenceudvikling.

Anette Mikaelsen tiltræder tirsdag 2. juni som projektleder for ”Strategisk kompetenceudvikling af virksomheder i Jammerbugt Kommune".

Anette Mikaelsen tiltræder tirsdag 2. juni som projektleder for ”Strategisk kompetenceudvikling af virksomheder i Jammerbugt Kommune".

Med en pulje på næsten 11 mio. kr. - 4,2 mio. fra EU’s Socialfond og 6,5 mio. kr. fra staten - søsætter Erhvervscenter Jammerbugt i næste måned projekt ”Strategisk kompetenceudvikling af virksomheder i Jammerbugt Kommune". Som projektleder er ansat Anette Mikaelsen, der har erfaring inden for området. Hun er p.t. ansat ved AMU Center Aalborg og har tidligere været en del af projekt Nordjysk Kompetenceudvikling. Anette Mikaelsen begynder i sit nye job tirsdag 2. juni. Projektet er målrettet virksomheder i Jammerbugt Kommune, der har gjort sig strategiske overvejelser om virksomhedens vækst og udvikling. Erhvervscentret vil indenfor de næste tre år ved virksomhedsbesøg foretage en screening af ca. 400 virksomheder og derved få basis for udvælgelse af 80 virksomheder, der kan gennemgå projektets forskellige faser. Det forventes, at omkring 400 medarbejdere i de 80 projektvirksomheder i varierende omfang vil få tilbudt kompetenceudvikling på forskellige uddannelsessteder som f.eks. VUC og AMU Center samt på arbejdspladserne. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Jobcenter Jammerbugt, idet sigtet er, at man også i videst muligt omfang gør brug af arbejdsmarkedsforanstaltninger som jobrotation og andre muligheder. Projektet vil således også få effekt overfor personer, der p.t. står udenfor arbejdsmarkedet og dermed kan få styrket deres kompetencer og forbedret deres jobmuligheder. Projektets styregruppe, der netop har haft sit første møde med den nyansatte projektleder, er bredt sammensat med repræsentanter for alle projektets parter. Borgmester Mogens Gade er formand for styregruppen, og de øvrige medlemmer er byrådsmedlem Per Halsboe-Larsen, erhvervsrådsmedlem Jørn Krogsgård, fuldmægtig Bente Nørgaard, Aalborg Universitet, centerchef Chr. Esko, AMU Nordjylland, direktør Søren Samuelsen, Act2learn, afdelingschef Jens Jørgen Guldberg, VUC Nordjylland, direktør Aage Munk Jacobsen, Migatronic Automation A/S, næstformand 3F Midtfjord Lindy Mortensen, beskæftigelseschef Leif Sørensen og erhvervschef Povl Bjarne Jensen. Hvert halve år evaluerer styregruppen projektet med hensyn til økonomi, metoder, redskaber og resultater. Startskuddet på projekt ”Strategisk kompetenceudvikling" er en konference i Nordjyllands Mediecenter, mandag 22. juni, hvor aktuelle personer med relationer til arbejdsmarkedet vil komme med indlæg, og projektets aktører vil redegøre for de forskellige indsatsområder.