Kompetenceudviklingen består

Nordjysk Kompetenceudvikling har vist sin berettigelse og fortsætter for landsdelens egen finansiering

NORDJYLLAND:Mere end 250 nordjyske virksomheder har siden 1998 hentet hjælp hos Nordjysk Kompetence Udvikling (NKU) for at få gang i ledelsens og medarbejdernes efteruddannelse. EU-finansieringen udløb ved udgangen af juli, men projektet er alt for vigtigt til at lukke, mener Nordjyllands Udviklingsfond, Arbejdsmarkedsrådet, VUC og erhvervsskolerne. Derfor har parterne sammen sikret økonomien, så projektet kan fortsætte mindst til udgangen af 2006. - Efteruddannelsen er med til at sikre, at virksomhederne kan konkurrere i den moderne økonomi og dermed også med til at bevare nordjyske arbejdspladser, siger den regionale projektleder Birgitte Guldberg. Arbejdsmarkedsrådet og Nordjyllands Udviklingsfond har bidraget med hver fire mio. kr. over de tre år, og erhvervsskolerne med tre mio. kr. Desuden skal de fire udviklingskonsulenter skal selv tjene 700.000 kr. på brugerbetaling. Mere end 4000 medarbejdere og ledere på nordjyske viksomheder har indtil nu haft glæde af NKU. - Det er en rigtig succeshistorie, fatslår direktør Flemming Brøndum, EUC Nord. Han lægger ikke skjul på, at han i begyndelsen var kritisk indstillet overfor et foretagende der udenfor uddannelssstedernes regi gav sig af med rådgivning om efteruddannelse. - Men jeg må konstatere, at det virkelig er lykkedes at trænge igennem til de små og mellemstore virksomheder, og vi ser ikke NKU som en konkurent men som et bindeled mellem erhvervslivet og skolerne - og en mulig leverandør af kursister, siger han. Nøglepersonerne i NKU er de fire lokale udviklingskonsulenter. Med uvildig status i forhold til uddannelsesstederne kan de hjælpe virksomhederne med at kortlægge behovet for kurser, efteruddannelse, kompetenceudvikling i bredeste forstand, og skræddersy de rette tilbud. - På de små og mellemstore virksomeheder, som udgør hovedparten af landsdelens erhvervsliv, er hverdagen så fyldt op med de løbende opgaver, at ledelserne ikke har mange kræfter til at arbejde med kompetanceudviklingen. Men det er uhyre vigtig, at den overhovedet gennemføres og at de rette uddannelsesforløb bliver sat sammen - ellers er samfundets investering jo spildt, siger hun. Behovene veksler fra virksomhed til virksomhed og egn til egn, og bag hver af de fire konsulenter står en lokal styregruppe, som med deres vurdering af behovene kan bidrage til at sammensætte de rette tilbud. Flemming Brøndum er formand for den lokale styregruppe i Nordvendyssel. Decentralisering Både han og Karen Bagge-Nielsen fremhæver decentraliseringen som NKUs styrke. Den tættte kontakt til brugere og lokalsamfund sikrer den bedst mulige prioritering af virksomhedernes og samfundets midler. Og det betyder også, at der sker en mere langsigtet planlægning af virksomhedens uddannelsesbehov, som kan sikre, at virksomhederne på længere sigt har den arbejdskraft, der er brug for, da både Arbejdsformidlingen og uddannelssstederne kan inddrages i tide, inden flaskehalsene opstår. Og samtidig kan det være med til at bremse den udstødning fra arbejdsmarkedet, som specielt de korttidsuddannede er udsat for. Hidtil har NKU med midler fra EUs socialfond kunnet yde et tilskud på 40.000 kr. til at hyre en ekstern konsulent for. Det er ikke muligt med den nye finansieringsmodel, men i stedet kan de fire konsulenter hjælpe med at finde rundt i tilskudsjunglen. Konsulenternes bistand er gratis for virksomhederne.