EMNER

Kompetent kandidat

KANDIDAT:9.3. deltog jeg igen i bispevalgmøde, denne gang i Fjerritslev, hvor en af værtspræsterne Ejler Winkel gav udtryk for sin glæde over den flotte tone, der til valgmøderne har været kandidaterne imellem, hvilket jeg vil give ham stor ret i, det har været godt at opleve. Men i Fjerritslev oplevede vi en meget skærpet tone fra nogle præsters side. Især var det tankevækkende at høre psykiatrisk sygehuspræst Henriette Petersen, der ikke forstod Henning Toft Bros taknemlighed over at have så stor en opbakning af provster på sin stillerliste. Ved at gennemgå listerne på stillere på bispekandidaterne, har jeg konstateret, at ud af stiftets 14 provster har de 8 støttet Henning T.B., 1 Jørgen Kjærgaard = 9, så med Henning T.B. har vi 10 provster. På Marianne Christiansens stillerliste er der ingen provster, det er tankevækkende, når jeg som menighedsrådsmedlem ved, at provsten er menighedsrådets mellemled til Biskoppen. Er du en af Jørgen Kjærgaards tilhængere (har mødt nogle), kan du ikke være i tvivl, hvor vi får den mest kompetente biskop: Henning Toft Bro.