Komposteret slam til jordforbedring

I øjeblikket fremstiller Søren Goul et højforædlet kompostprodukt på blandt andet hestegødning og halm til brug i haver, men han undersøger i øjeblikket muligheden for at udvide produktionen med et kompostprodukt til jordforbedring i landbruget og på grønne arealer. Foto: Jens Fogh Andersen

I øjeblikket fremstiller Søren Goul et højforædlet kompostprodukt på blandt andet hestegødning og halm til brug i haver, men han undersøger i øjeblikket muligheden for at udvide produktionen med et kompostprodukt til jordforbedring i landbruget og på grønne arealer. Foto: Jens Fogh Andersen

Søren Goul i Gærup arbejder med planer om nyt produkt til jordforbedring GÆRUP: Kompost kan fremstilles af mange ting - og til mange forskellige formål. Søren Goul i Gærup arbejder i øjeblikket med planer om kompostering af kloakslam til et produkt, der kan bruges til jordforbedring på landbrugsjord og på andre grønne arealer. Produktionen skal, hvis den sættes i gang, ske på Søren Gouls virksomhed i Gærup, hvor der allerede nu fremstilles et højforædlet kompostprodukt til havebrug på basis af komposteret halm og hestegødning. Søren Goul har fået miljøgodkendelse til at kompostere kloakslam, men endnu er det uafklaret, hvornår en eventuel produktion kan starte. - Det afhænger af, hvem der kan levere slammet og til hvilken pris, siger Søren Goul og tilføjer, at kompostering af en del af det slam, der er et restprodukt fra rensning af spildevand, vil være en god måde at genbruge slammet til noget nyttigt. Virksomheden i Gærup kan kompostere kloakslam i en fuldt ud styret og kontrolleret proces der sikrer, et slutprodukt, der er velegnet til brug på blandt andet landbrugsjord. - Alternativet er at køre slammet til kompostering under langt mindre kontrollerede former. Men dels tager komposteringsprocessen længere tid, dels bliver det et andet produkt end det, vi kan lave, forklarer Søren Goul. Mens virksomhedens forædlede kompostprodukter til havejerne sælges i fine plantesække, skal et kommende kompostprodukt til jordbruget sælges på kontrakt i store partier. - Foreløbig er det en mulighed vi har for at udvide vores produktion med et nyt produkt, men om vi kommer i gang, ved jeg ikke endnu. Foreløbig har vi nogle følere ude, siger Søren Goul. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk