Kompromis om ansættelsesstop i folkekirken

KØBENHAVN:Kirkeminister Tove Fergo (V) og folkekirkens biskopper blev fredag på et møde i Kirkeministeriet enige om et kompromis i striden om ansættelsesstoppet i folkekirken. Når der fremover er præster, som går på pension, må folkekirken ansætte et tilsvarende antal præster, enten i de samme stillinger eller i andre ledige stillinger. Biskopperne kan indbyrdes aftale, hvilke af de ledige stillinger der skal opslås. Siden ansættelsesstoppet, som blev fastsat ved et cirkulære fra Kirkeministeriet den 18. juni 2003, er der indsendt 57 dispensationsansøgninger om præstestillinger til Kirkeministeriet. På mødet fik biskopperne besked på, at ansøgningerne ikke vil blive imødekommet, men fremover kan folkekirken altså ansætte en ny præst, hver gang der er en, som går af. - Jeg er meget glad for, at biskopperne er gået konstruktivt ind i det. Vi har fundet en måde, hvor folkekirken kan forvalte ansættelsesstoppet lokalt. Men jeg har lovet at sige, at biskopperne indgår aftalen under protest, siger Tove Fergo. Ifølge biskoppen over Fyens Stift, Kresten Drejergaard, forhindrer den nye aftale ikke, at ansættelsesstoppet kommer til at ramme hårdt. - Det rammer helt vilkårligt. På Fyn har vi lige overstået en pukkel af nyansættelser, så vi slipper billigt, men Århus og Aalborg Stifter kommer virkelig til at mærke det. Der vil være sogne, der mangler en præst i flere måneder, men vi er jo tvunget til at leve med det, siger Drejergaard. De 57 stillinger repræsenterer tilsammen en udgift/besparelse på cirka tre millioner kroner for fællesfonden i 2003. Andre stillinger, som på nuværende tidspunkt er ledige, men hvor der ikke er søgt om dispensation, har indtil nu resulteret i en besparelser for fællesfonden på cirka 300.000 kroner. Målet for ansættelsesstoppet var en besparelse på 3,4 millioner kroner. Der var i øvrigt ved samrådet enighed om at åbne for, at ansættelsen kan forlænges for midlertidigt ansatte hjælpepræster, hvis ansættelse ellers udløber inden udgangen af 2003. /ritzau/