Lokalpolitik

Kompromis om pensionsnævn

Uenigheden om, hvordan pensionsnævnet i kommunen skal se ud, endte med et kompromis i byrådssalen

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Uenigheden i Socialudvalget om indretningen af Pensionsnævnet i Brønderslev Kommune, endte med et kompromis i byrådssalen. Socialudvalgsformand Ole Jespersgaard (S) havde begæret sagen i byrådet, fordi de fem medlemmer af udvalget ikke kunne blive enige om en løsning. Ole Jespersgaard og Asta Skaksen (V) har ønsket, at det udelukkende er embedsmænd, der skal træffe afgørelser i pensionssager. Karl Emil Nielsen (DF), Søren Erik Nielsen (V) og Marianne Jensen (S) ville derimod, at det er politikerne i socialudvalget, der skal træffe afgørelserne. Til torsdagens byrådsmøde fremsatte Ole Jespersgaard (S) dog et kompromisforslag, hvor embedsmænd træffer afgørelserne, men hvor politikerne får sagerne til gennemsyn for at holde øje med niveauet. Og det kompromis kunne flertallet i byrådet altså bakke op omkring, selvom der stadig er uenighed. - Jeg kan gå ind for kompromisforslaget, men jeg havde helst set, at vi havde klaret det internt i socialudvalget. Men jeg er enig i, at det ikke er politikerne, der skal behandle de enkelte sager. Politikerne skal udstikke retningslinier til forvaltningen, lød det fra Asta Skaksen (V). Ikke politikernes opgave Socialudvalgsformand Ole Jespersgaard (S) forklarede, at han ikke ville kunne overkomme at skulle behandle sagerne. For at sætte sig grundigt ind i sagerne, kræver det nemlig, at der til tider skal læses op på omkring 600 sider. Derudover føler udvalgsformanden sig ikke klædt godt nok på rent fagligt. Og flere af byrådspolitikerne var enige med Ole Jespersgaard (S) i, at der er grænser for, hvor meget politikere kan gabe over. - Jeg er enig i, at det er godt vi har forvaltningen til at hjælpe os igennem stakken af sager. Det politiske ligger i, at vi skal se på de overordnede sager, lød det fra Karsten Frederiksen (K) der fik opbakning af Arne M. Jensen og Jens Arne Hedegaard (V). Faktisk er politikerne slet ikke de bedste til at træffe beslutningerne i et pensionsnævn, lød det fra Birgitte Josefsen (V). - Det må være ud fra en faglig begrundelse, at sagerne skal afgøres. Jeg bryder mig ikke om, at politikerne skal have med det at gøre, så jeg kan ikke gå ind for kompromisset, sagde hun. Bedst for retssikkerhed Selvom både Karl Emil Nielsen (DF) og Søren Erik Nielsen (V) bakkede op om kompromisset, så mener de stadig, at det er forkert at overlade hele beslutningskompetencen til embedsmænd. - Jeg har oplevet på min egen krop, hvordan det er at hænge fast i systemet. Derfor så jeg helst, at det er politikerne der afgør sagerne, fordi vi kommer med helt nye øjne. Men jeg kan støtte kompromiset, sagde Søren Erik Nielsen (V). Karl Emil Nielsen (DF) så også helst, at de folkevalgte havde hånd i hanke med sagerne. - Jeg havde fortrukket et nævn med både embedsmænd og politikere. For borgernes retssikkerhed kommer til fulde, når der er to instanser, der ser på det, sagde han. Birgitte Josefsen (V), Gitte Krogh (V) og Poul Pedersen (V) gik ikke ind for kompromiset.