Kompromisløsning på madområdet

Brønderslev-plejehjemmet Risagerlund får særstatus midt i kommende udbudsrunde

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Asta Skak­sen (V) stod ale­ne med øns­ket om sen­de hele den kom­mu­na­le mad­op­ga­ve i EU-bud. ar­kiv­fo­to

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Der blev som ventet tale om en kompromisløsning, da Sammenlægningsudvalget for Brønderslev-Dronninglund Kommune på et møde i denne uge tog stilling til, hvordan den kommunale madserviceordning skal gribes an i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget sagde således ja til en løsning, hvor størstedelen af den fremtidige madopgave sendes i EU-udbud - men hvor Brønderslev-plejehjemmet Risagerlund også får en særstilling, idet produktionskøkkenet dér indtil videre får lov til at fortsætte med produktionen af kommunal mad til egne plejehjem og centre. Troværdighed på spil - Jeg betragter det her forslag som et forsøg på at lave et kompromis, bemærkede formanden for underudvalget for ældre og handicappede, Ole Jespersgaard (S) - og tilføjede: - Vi har før i Brønderslev Byråd sagt, at vi ikke ville lukke køkkenet på Risagerlund, og skal vi have troværdighed som politikere, bliver vi også nødt til at stå ved det. Rosengården pillet ud Også et andet plejehjem i Brønderslev Kommune, Rosengården, har tidligere været fremme i behandlingen af madordningssagen. Men her har sammenlægningsudvalget allerede tidligere besluttet, at der først i forbindelse med den planlagte renovering af dette plejehjem tages stilling til, om der efter denne renovering også skal være et produktionskøkken på dette plejehjem. Derfor var denne del af madopgaven pillet ud af sagsbeskrivelsen, da sammenlægningsudvalget forholdt sig til sagen. Her var der i øvrigt bred enighed om, at det er godt nok at få prøvet markedet af med en udbudsrunde, og at det er godt, at både private og det offentlige kan byde ind. V-politiker stod alene Asta Skaksen (V) slog dog undervejs i debatten også fast, at hun gerne havde set hele den kommunale madopgave sendt i EU-udbud - for på dén måde at få et mere ensartet servicebillede på området i den nye kommune. - Og så kunne Risagerlund jo byde ind på linie med alle andre, tilføjede hun. Fokus på kvaliteten I den socialdemokratiske lejr var det endvidere holdningen, at der fremover vil være mest styr på madopgaven - og kvaliteten af denne - hvis den holdes i offentligt regi, og gruppeformand i S Arne M. Jensen luftede tillige partifællen Jeppe Bisgaards tidligere fremsatte tanker om måske at bygge et nyt, kommunalt centralkøkken endnu engang. Det mente Karsten Frederiksen (K) imidlertid ikke, at der på noget tidspunkt ville blive råd til, og han fastslog i stedet, at det nu gælder om at sikre den påkrævede kvalitet i madordningen. Det blev fulgt op af flere andre bemærkninger om, at madkvaliteten skal være i orden, og mens Karl Emil Nielsen (DF) i den forbindelse på ny slog fast, at han helst ser, at der er produktionskøkkener på alle kommunens plejehjem, så slog Bendt Danielsen (Borgerlisten) omvendt fast, at der ikke er nogen særlig grund til at bekymre sig om madkvaliteten - idet den allerede i de nuværende madordninger får gode ord med på vejen af brugerne.