Kon­cert med vej­led­ning

Pub­li­kum har mu­lig­hed for at få en dy­be­re ind­sigt bag mu­sik­ken, når Aal­borg Symfoniorkester tors­dag 15. ja­nu­ar op­fø­rer den før­ste af Beet­ho­vens fem kla­ver­kon­cer­ter.

Kon­cer­ten har Eli­sa­beth Wes­ten­holz (foto) som so­list, der selv har ind­spil­let en ræk­ke Beethoven-vær­ker.
arkivfoto.

Kon­cer­ten har Eli­sa­beth Wes­ten­holz (foto) som so­list, der selv har ind­spil­let en ræk­ke Beethoven-vær­ker. arkivfoto.

Kon­cer­ten har Eli­sa­beth Wes­ten­holz (foto) som so­list, der selv har ind­spil­let en ræk­ke Beethoven-vær­ker. In­tro­duk­tio­nen fo­re­går en time in­den kon­cer­ten, hvor pub­li­kum får en mundt­lig mu­sik­his­to­risk ind­fø­ring i vær­ket.