Koncert med unge sangere fra Nordjysk Musikkonservatorium

Brit­ta Kra­rup Møl­ler er én af de unge san­ge­re, der un­der­hol­der ved kon­cer­ten på Nord­jyl­lands Kunst­mu­se­um.

Brit­ta Kra­rup Møl­ler er én af de unge san­ge­re, der un­der­hol­der ved kon­cer­ten på Nord­jyl­lands Kunst­mu­se­um.

AALBORG:Nordjysk Sangselskab har søndag 18. marts kl. 15 valgt at indbyde en flok nyuddannede sangere fra Nordjysk Musikkonservatorium til at give koncert. To af sangerne, sopranerne Maria Bang-Schnack og Britta Krarup Møller, er stadig studerende, da de er ved at tage en diplomoverbygning på den musiklærereksamen, de allerede har i hus. De øvrige sangere ved koncerten er sopranen Margrethe Smedegaard, som sidste sommer efter at have vundet solistkonkurrencen på Nordjysk Musikkonservatorium var solist med Aalborg Symfoniorkester, mezzosopranen Louise Sletting Hvilborg, tenoren Jens Jagd og barytonen Morten Porsborg Rasmussen. To pianister De talentfulde nye unge stemmer ledsages af to pianister, som de har arbejdet med i løbet af deres studietid på Nordjysk Musikkonservatorium, nemlig Vita Kold og Gunhild Donslund. Programmet til koncerten, som arrangeres i samarbejde med Aalborg Operafestival, er overvejende musik af Peter Heise. De store elskede cykler “Farlige Drømme”, “Dyvekes Sange”, “Erotiske Sange”, “Gudruns Sorg” samt “Åses Sange” fra “Drot og Marsk” er på programmet. Desuden fremføres to af Carl Nielsens elskede melodier. Nemlig “Æbleblomst” og “Aa se, nu kommer Våren” fra “Fynsk Forår”. Spindesiden samles i Niels W. Gades “Agnete og Havfruerne” til tekst af H.C. Andersen. Koncerten foregår på Nordjyllands Kunstmuseum.