Koncert og alsang i Elling

Tirdag 4. maj i Elling Sognegård bliver der atter mulighed for at møde Gymnasiepigekoret "Kammerpigerne". Det velsyngende pigekor har fleregange tidligere gæstet Elling, bl.a. ved kirkekoncerter og ved et arrangement i Sognegården i forbindelse med Kulturboldsfestlighederne. Det bliver derfor et kærkomment genhør og gensyn med de dygtige unge damer, der for de flestesvedkommende til dagligt er elever på Frederikshavn Gymnasium.Vekselvis med korets optræden vil der blive lejlighed til at publikum selv kan røre stemmebåndene til en række danske sange. Da 4. maj 1945 stadig står som en markant mindedato for mange af vore ældre medborgere vil valget af aftenens sange også være præget deraf. Nogle vil kunne mindes alsangs-sammenkomsterne, der i besættelsens mørke år var med til at skabe sammenhold. Pigekoret, hvis medlemmer har lovet at møde talrigt op, er som sædvanlig under ledelse af lektor Birgit Munch. Birgit Munchs ægtefælle, områderedaktør Carl Chr. Madsen, har lovet at binde aftenens indslag sammen og med sin fyldige stemme føre an i fællessangene. Arrangementet er led i en række kulturelle sammenkomster i Sognegården og er kommet i stand gennem et samarbejde mellem Elling/Strandby menighedsråd og Elling Borger- og Grundejerforening. Da 4. maj er en kulturel- og national mindedag har arrangørerne valgt, at der skal være fri entré. Der kan købes kaffe og brød.Arrangørerne forventer, at rigtig mange sangglade borgere fra det nordligeopland vil indfinde sig i Sognegården denne aften.