Brovst

Koncertarrangør tror på en fremtid

Pe­ter Lys­gaard glæ­der sig over god pub­li­kums­til­slut­ning til mu­sik­for­syn­in­gens ar­ran­ge­men­ter. ar­kiv­fo­to: mar­tin dam­gård

Pe­ter Lys­gaard glæ­der sig over god pub­li­kums­til­slut­ning til mu­sik­for­syn­in­gens ar­ran­ge­men­ter. ar­kiv­fo­to: mar­tin dam­gård

SKOVSGÅRD:- Jeg tror på en fremtid for Brovst Musikforsyning, selv om vi har fået det sværere, efter at vi for et år siden blev pålagt at betale moms af omsætningen. Den optimistiske melding kommer fra Peter Lysgaard, Haverslev, bestyrelsesmedlem og koncertarrangør i Brovst Musikforsyning. - De 25 procent af omsætningen, som vi dermed mister, skal skaffes andre steder fra, uddyber Peter Lysgaard. Vi har hævet kontingentet og billetpriserne lidt, og ellers kan vi glæde os over en rigtig flot publikumstilslutning og god økonomi det seneste par år. - Den gode opbakning gør, at det er sjovt at arbejde i musikforsyningen, pointerer koncertarrangøren. Brovst Musikforsyning er godkendt som ”honorarstøttet spillested” og får årligt tilskud fra Kulturministeriet. Den årlige omsætning ligger på 500.000-600.000 kr., og det ministerielle tilskud er i år på godt 100.000 kr., oplyser Peter Lysgaard. Det årlige kontingent for de p.t. ca. 400 medlemmer er 75 kr. Billetprisen ligger normalt mellem 100 og 200 kr.