Konference: Naturen taberen

Naturbeskyttelse 1. oktober 2008 06:00

VEJLE: Naturen og truede dyr og planter risikerer at bliver taberen, når kommunerne bruger naturen som dynamo for udvikling. Det frygter både eksperter og grønne organisationer i forlængelse af en stor konference tirsdag om kommunerne og naturen. Over 50 kommuner deltog på konferencen. Landet rundt står kommunerne på spring for at spænde naturen for vækstvognen. De håber, at den indsats for at bevare naturens mangfoldighed, som Danmark har forpligtet sig til, samtidig vil drive lokal udvikling frem inden for turisme, erhverv og større sundhed. - Det var forjættende, hvis alt spillede sådan sammen. Desværre ender det bare altid med, at naturen bliver taberen. Den biologiske mangfoldighed skubbes til side af andre hensyn. Der er voldsomt brug for investeringer i naturen nu for den egens skyld, siger professor i makroøkologi, Carsten Rahbek, fra Københavns Universitet. Danmark er i forvejen, når det gælder naturbeskyttelse, "røven af fjerde division", mener han. - Staten har spillet totalt fallit på naturområdet, f.eks. med inden 2010 at stoppe tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed. Alt går op i spin. Dermed er det op til kommunerne at løfte naturen. Og det er en kæmpe opgave, når der fra statens side hverken ligger en klar plan eller finansiering. Kommunerne står med regningen, mens gevinsten ligger på nationalt plan, siger Carsten Rahbek. Både han og grønne organisationer som WWF Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening er bange for, at naturbeskyttelsen drukner i naturbenyttelsen. - Kommunerne har jo mange hensyn. Det er bekymrende, når nødvendige forbedringer for naturen skal sælges til borgerne som investeringer i rekreative områder eller hundelegepladser i skovene. Der er brug for beskyttelse for naturens egen skyld. Desuden er det yderst tvivlsomt, om kommunerne har modet til at prioritere naturen i forhold til ældre og børnepasning, når kommunekassen bliver slunken, siger biolog i WWF Verdensnaturfonden, Tommy Dybbro. Danmarks Naturfredningsforening stod bag arrangementet sammen med Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet, hvorfra også miljøminister Troels Lund Poulsen (V) deltog./ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...