Konference om ældre nydanskere

Åben debat om det fælles ansvar overfor den ældre del med etnisk baggrund

DRONNINGLUND: Intergrationsrådet i Dronninglund Kommune, der har til opgave at rådgive de lokale politikere, har nu taget hul på den tredie del af integrationspolitikken. Nemlig de ældre. Er kommunen klar til at imødekomme de kulturforskelle, som uværgeligt vil vise sig i forbindelse med ældrepleje? - De ældre med etnisk baggrund har en helt anden kultur end vores. Deres gamle familiemedlemmer passes af den yngre generation. Problemet opstår når 2. generation ligesom vore børn flytter væk, og derfor ikke kan yde den omsorg, deres gamle er vandt til. Det skal vores plejehjem/centre og personale til, og så er det et spørgsmål, om vi har fået uddannet dette personale rigtigt og i tide, og om vi har tænkt på de konflikter, der kan opstå alene ved sprogbarrierer, siger formanden for Intergrationsrådet, Niels Christian Aagaard. Forskellene i levevis, traditioner og sprog vil tydeligt vise sig, når danskere og nydanskere blandes sammen. For at nå så bredt ud i dabatten inviterer Integrationsrådet til en mini-konference torsdag d. 27. februar i Biografsalen på Dronninglund Skole, hvor alle kan stille spørgsmål til et panel. Det består af Lis Hvidkjær Hjorth fra Ældre Sagen i København, Birgit Josefsen, folketingsmedlem for Venstre og formand for social-og sundhedsudvalget i Brønderslev Kommune, Lindy Lund, ælldre- og handicapchef i Dronninglund Kommune, Frede Hansen, medlem af socialdemokratiet i Dronninglund Kommune og tidligere chef for AOF i Hjallerup, samt Niels Christian Aagaard, formand for Intergrationsrådet i Dronninglund Kommune. Der vil blive et oplæg fra hver paneldeltager, hvor de kort beskriver, hvilke erfaringer de har fra deres bagland. Der tolkes på Farsi For at imødekomme især tilhørere, som helst ville stille spørgsmål på deres eget sprog har man lavet aftale med en tolk, der tolker på Farsi. Dronninglund Kommune har valgt at modtage flygtninge fra Afghanistan, der udgør hovedvægten af nydanskere i kommunen. Integrationsrådet har sendt indbydelser til alle berørte grupper, politikere og foreninger i kommunen samt til lederne af hjemmeplejen i Dronninglund Kommune. - Der er ingen tvivl om, at vore ældre borgere med etnisk baggrund vil blive passet på lige fod med danske borgere, siger Niels Christian Aaagaard. Integrationsrådets initiativ går mere på, om det kommunale system er klar over hvilke spørgsmål, der kan dukke op. Derfor venter man sig meget af oplægsholderne, men i aller højeste grad også af spørgsmål fra salen, for at kunne tage problemerne i opløbet og yde den optimale omsorg for denne del af de ældre borgere. - Dronninglund Kommune har en integrationspolitik. Derfor har Integrationsrådet i sit arbejde forsøgt at få et bredt og nuanceret billede af, hvordan det går med integrationen af vores nydanskere - lige fra lille barn, som til, hvordan det går med de ældre nydanskere. Vore erfaringer er ikke store, derfor vender vi blikket mod København, uddyber Niels Christian Aaagaard.