Konference om maritim vækst

Transportminister Hans Chr. Schmidt har sagt ja til at deltage i en konference om Maritim vækst i Skagen 18. august.

Allan Kastor Andersen: - Der er brug for initiativer, der kan sætte gang i væksthjulene igen og skabe tro på og grundlag for, at Skagen fortsat kan være et bæredygtigt helårssamfund.

Allan Kastor Andersen: - Der er brug for initiativer, der kan sætte gang i væksthjulene igen og skabe tro på og grundlag for, at Skagen fortsat kan være et bæredygtigt helårssamfund.

Bag konferencen står Skagens Erhvervsforening, Frederikshavn Erhvervsråd og Skagen Havn. På konferencen præsenteres resultaterne af en analyse omkring vækst- og innovationspotentialerne ved de maritime erhverv i Skagen. Undersøgelsen er gennemført i foråret 2011. På konferencen vil man blandt andet drøfte, hvordan man kan styrke det maritime erhverv som vækstmotor for Skagen og udvikle nye forretningsområder. - Skagen er under et hårdt pres. Befolkningstallet falder og flere helårs arbejdspladser forsvinder. Der er brug for initiativer, der kan sætte gang i væksthjulene igen og skabe tro på og grundlag for, at Skagen fortsat kan være et bæredygtigt helårssamfund. Forundersøgelsen viser tydeligt, at det maritime område i Skagen indeholder store potentialer for at skabe både vækst og nye arbejdspladser, siger Allan Kastor Andersen fra Skagens Erhvervsforening Krydstogt Resultaterne i analysen peger på, at der er vækstmuligheder indenfor krydstogtindustrien, det maritime serviceområde og godstransportindustrien. Analysen konkluderer også, at en udvikling af den nuværende maritime erhvervsstruktur sammen med tiltrækning af nye maritime aktører og forretningsområder kan skabe mere end 300 arbejdspladser. Borgmester Lars Møller bakker op om satsningen på Skagen Havn som en erhvervshavn. - Det maritime område er et af fire prioriterede vækstspor i kommunens erhvervsudviklingsstrategi, og vi satser klart på at skabe de bedst mulige vilkår for de maritime erhverv - blandt andet ved at værne om, at havnene i Skagen og Frederikshavn er og forbliver erhvervshavne, pointerer Lars Møller. En af oplægsholderne bliver havnedirektør Willy B, Hansen, der fortæller om havnens vækststrategi og hvordan den spiller sammen med analysens resultater. - Den planlagte udvidelse af Skagen Havn vil betyde større og nye forretnings- muligheder for havnen og dens eksisterende virksomheder i form af at kunne modtage flere og større fartøjer end i dag. Derudover vil Skagen være mere attrak- tiv for nye kunder og lejere. Havnens nye faciliteter er en vigtig forudsætning for at kunne udnytte de potentialer, som analysen peger på, fortæller havnedirektør Willy B. Hansen.