EMNER

Konfirmander bag gudstjeneste

TOLSTRUP:De vordende konfirmander fra Tolstrup-Stenum står i dag, søndag, for afvikling af gudstjenesten i Tolstrup Kirke. Ove Badsberg fra menighedsrådet fortæller, at konfirmander deltager i klargøringen af gudstjenesten, og det gælder alle funktioner. - Det gælder ringning med klokker, sætte salmenumre op, tænde lys i bænkerækker og på altertavle, tilslutte telslynge, sørge for rent vand til prædikanter, dække alterbord samt lægge messehagel frem. Efter gudstjenesten serveres der sodavand og kaffe i våbenhuset til børn og voksne.Vordende konfirmander fra nabo-distrikterne er inviteret til at deltage.