Kunst

Konfirmander udstillede ikoner i kirken

Kon­fir­man­der­ne fra Ro­sen­dal­sko­len ud­stil­ler de­res iko­ner i Dø­strup Kir­ke. Foto: Micha­el Byg­bal­le

Kon­fir­man­der­ne fra Ro­sen­dal­sko­len ud­stil­ler de­res iko­ner i Dø­strup Kir­ke. Foto: Micha­el Byg­bal­le

DØSTRUP:Kunsten gjorde sit indtog i Døstrup Kirke søndag. Her åbnede en udstilling med ikoner. Årets konfirmander fra 7. klasse på Rosendalskolen præsenterede deres værker, efter at de i konfirmandundervisningen hos sognepræst Anders Tranholm-Bjerg har arbejdet med emnet ikoner. I undervisningen drøftede han ikoner og deres betydning. Derefter tog kunsthåndværker og håndarbejdslærer Dorthe Palm Hansen over for assistere eleverne i skabelsen af deres egne ikoner. - Konfirmanderne havde frit valg af motiv, og der var ingen krav om, at emnet skulle have noget med religion at gøre. Men det blev det nu alligevel, fortæller Dorthe Palm Hansen. Foruden konfirmandernes ikoner udstiller den lokale, anerkendte kunstner Birthe Nielsen også nogle af sine ikoner i Døstrup Kirke. Alle ikonerne kan ses ugen ud i kirken.