Farsø

Konfirmation

Farsø Kirke søndag 13. maj Mads Bøtzau Mathias Kjær Christensen Søren Schmidt Due Hansen Michael Caplen Dahl Jensen Danny Nørgaard Jespersen Jesper Jørgensen Halfdan Lien Kjær Jonas Laigaard Rasmus Lapirtis Madsen Chris Støttrup Nielsen Emil Stilling Nielsen Niclas Pedersen Martin Kang Skrøder Uuli Petersen Kasper Ingerslev Thomsen Rikke Bach Lea Krogholm Ditte Skammeritz Larsen Liza Larsen Sabina Poulsen Camilla Skov Madsen Anne Mortensen Laura Abha Dyreberg Pedersen