EMNER

konfirmation

{ De seneste regler om tidspunktet for konfirmation er den kongelige anordning af 2. december 1989 om konfirmation. { Ifølge Kirkeministeriet fastholder anordningen den “hævdvundne” konfirmationsalder på 13 - 15 år i og med, at konfirmationsforberedelsen ifølge bestemmelsen i § 6 tidligst kan foregå i 7. klasse. { Konfirmationsforberedelse bygger på dåben, og den sigter på at styrke konfirmandens fortrolighed med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste. Den skal omfatte mindst 48 og så vidt muligt 56 lektioner/timer.