Konfirmationer flyttes måske

Årets konfirmander i Sæby skal måske til Volstrup Kirke

Sæby Kirke renoveres i denne tid. Arkivfoto: Bent Jakobsen

Sæby Kirke renoveres i denne tid. Arkivfoto: Bent Jakobsen

SÆBY:Årets konfirmander i Sæby må vente til sidst i februar for at få at vide, hvor de skal konfirmeres. Sæby kirke er som bekendt under renovering, og derfor er det usikkert, om kirken kan bruges til årets konfirmationer. Det kan muligvis komme på tale at flytte konfirmationerne til Volstrup Kirke nogle kilometer uden for Sæby. Menighedsrådet træffer den endelig afgørelse om konfirmationernes placering på menighedsrådsmødet 26. februar, og derefter vil forældrene og konfirmanderne blive orienteret. Såfremt konfirmationerne skal foregå i Volstrup kirke, bliver det muligvis nødvendigt at begrænse hver enkelt konfirmands gæster til 10-12 personer på grund af pladsmangel i forhold til Sæby Kirke. Renoveringen af Sæby Kirke indebærer blandt andet, at der installeres fjernvarme, radiatorer under kirkebænkene, samt alt træværket skal behandles for angreb af borebillernes larver. Det er en meget omfattende renovering, som forventes at stå på i op til to år. I perioder var det muligt at holde gudstjenesterne i kirkens sideskib og i den bageste del af hovedskibet. I december måned blev hele hovedskibet taget i brug igen, selv om håndværkerne ikke er færdige. Der blev sat stole ind, hvor bænkene manglede. Nu fortsætter renoveringen på fuldt tryk. - En renovering af den størrelse, som vi har i Sæby kirke, betyder, at planer forrykkes, og improvisation og fleksibilitet er en nødvendighed fra alle parter, for at det skal fungere. Menighedsrådet og præsterne ved kirken har derfor besluttet at lave en plan B i tilfælde af, at renoveringen umuliggør, at vi kan gennemføre konfirmationer i kirken i det kommende forår, oplyser præsterne Keld Skovgård og Peter Jessen på kirkens hjemmeside. Datoerne for konfirmationerne ligger fast, uanset hvor det skal foregå. Konfirmationer år 2008 13. april klokken 10 Sæbygårdskolen 7. C. 18. april klokken 9.00 Sæby Skole 7. A. 18. april klokken 11.00 Sæby Skole 7. B. 20. april klokken 9.00 Sæbygårdskolen 7.A. 20. april klokken 11.00 Sæbygårdskolen 7.B. Konfirmationer i Sæby Kirke 2009: Søndag 3. maj Sæby Skole: 7A: klokken 11. 7B: klokken 9. Store Bededag 8. maj Sæbygårdskolen: 7A: klokken 11. 7B: klokken 9. Søndag 10. maj: 7C: klokken 10.