EMNER

Konfirmationer Skagen kirke 13. maj

Følgende unge fra Hedeboskolen konfirmeres lørdag 13. maj kl. 11.00 i Skagen Kirke ved Per Rasmussen: Lasse Sørensen, Pilevej 1. Alberte Daugaard Kristensen, Brune Banke 26. Casper Marckstrøm Ottesen, Lingbanke 89. Vivian Grud, Polarstjernevej 38. Lasse Munch Sørensen, Sønderklit 38. Louise Sjørring Kjærsgaard, Hjælmevej 14. Thomas Westfall Jessen, Koralbanke 13. Mia Kristine Steen Jensen, Fiskerbanke 19. Line Koldsø Meincke, Granvej 8. Sidsel Gram Jakobsen, Koralbanke 98. So- fie Møller Wulff , Østerklit 4. Pernille Gajhede, Fænøvej 10. Louise Cecilie Christensen, Fiskerbanke 5. Cecilie Pedersen, Granvej 5. Maria-Louise Schaltz Grumstrup, Doggerbanke 58A. Marco Pieter Rog, Byfoged Frichs Vej 13, alle Skagen. Følgende unge fra Hedeboskolen konfirmeres lørdag 13. maj kl. 13.00 i Skagen Kirke ved Per Rasmussen: Morten Steen Hansen, Vikingebanke 18. Mikkel Samuelsen Nielsen, Danevej 33 2th. Tobias Toldbod Mallin Kristensen, Middelbanke 24. Mikael Klemann Lykke, Middelbanke 25. Amanda Isabella Würtz, Skarpæsvej 137K. Anders Rosenkjær Andersen, Sønderklit 56. Michela Gajhede Larsen, Revlingevej 7. Nicolai Viinberg Rehberg, Nordsøvej 3. Lisa Gajhede Pedersen, Skarpæsvej 108. Line Bork Nielsen, Lingbanke 32. Christian Skov, Koralbanke 33. Cecilie Kiil Kirkedal Nielsen, Koralbanke 25. Malene Kirkedal Jensen, Bågøvej 51. Kirstine Geisnæs Hesselholt, Bågøvej 12. Rose Olesen, Engklitvej 39. Mia Kjærgaard Pedersen, Sønderklit 70. Camilla Gade Henriksen, Doggerbanke 11. Sarah Hartmann Jensen, Doggerbanke 4. Jan Alexander Gårdboe Sørensen, Gårdbosøvej 5 Søri. Simone Hjortshøj, Lingbanke 79, alle Skagen.