EMNER

Konflikt blev en dyr affære

Dagligdagen har igen sænket sig over Fiskernes Fiskesortering, men et turbulent efterår har haft konsekvenser for dagligdagen. Fiskernes Fiskesortering har tabt knap en halv mio. kr. efter stridighederne.

Fiskeriinspektoratet lammede reelt virksomheden tilbage i september sidste år, da Fiskernes Fiskesortering fik forbud mod at modtage fisk mellem kl. 22 og kl. 8 som følge af en tvist mellem fiskerikontrollen og den daglige leder Ole Jensen. En strid som i begyndelsen både handlede om manglende papirer, kontrolnægtelse, chikane og en hygiejneafgift. Forbudet blev ophævet i begyndelsen af november, hvor Fiskernes Fiskesortering i stedet fik et påbud om at anmelde videresalg af fisk et par timer i forvejen, så fiskerikontrollen havde fuld overblik over, hvad der kom ind og gik ud. Selvom situationen igen er normaliseret, og Ole Jensen gerne vil glemme fortiden og kigge fremad, så har sagen haft økonomiske konsekvenser for virksomheden. - Det har kostet os omkring 400.000 kr. - dels i manglende indtægter og dels i fragt, fordi vi har betalt for at sende fiskernes fangst videre til Hanstholm i den periode, siger Ole Jensen. Ansatte tilbage Beskæftigelsessituationen er igen tilbage på niveauet før konflikten. I dag er der 22 ansatte hos Fiskernes Fiskesortering, men medarbejderstaben var barberet ned til 5-6 mand, mens modtageforbudet stod på. - Jeg har mest ondt, at de medarbejdere, som måtte på gå på understøttelse frem for at tjene penge, siger Ole Jensen. Hovedparten af de knap 350 kunder er tilbage i folden, selvom konflikten også har haft økonomiske konsekvenser for den enkelte fisker. - Mange har sat penge til, fordi de var nødt til at komme tidligere på land med deres fangst for at få fiskene med på auktion, siger Ole Jensen. Ifølge Ole Jensen bunder hele konflikten i en gammel sag om et fartøjs påståede ulovlige landing af torsk. Den sag kommer for retten 9. marts, og hvis fartøjet bliver dømt kan Fiskernes Fiskesortering i værste fald risikere at blive præsenteret for et erstatningkrav. Sagen om hygiejneafgiften er ude af verden, idet Fiskernes Fiskesortering har betalt regningen for den lovpligtige afgift. Truslerne om politianmeldelse for at nægte at udlevere papirer til fiskerikontrollen og chikane mod kontrollørerne er tilsyneladende drevet over igen. - Jeg er hverken blev afhørt af politiet eller har i det hele taget hørt mere til den sag, siger Ole Jensen.