EMNER

Konflikt med naboen

{ AALBORG: Fredag, lørdag og søndag, 7.-9. juli bliver der lejlighed til at deltage i debatten om Kaukasus, set med internationale og danske eksperters øjne. Stedet er Flyvestation Aalborg. Der bliver i alt otte foredrag over de tre dage. Alle bliver på engelsk. Det er gratis at være med, men deltagelsen kræver tilmelding på tlf. 3927 1944 før 5. juli og 5192 0592 efter 5. juli. Fællestitlen er Internationale konflikter og Krisestyring med fokus på Europas naboer i Øst - Kaukasus.