Ældreforhold

Konflikt rammer ældreplejen

Omkring 1800 ældre i Frederikshavn Kommune vil blive ramt, hvis der kommer en konflikt på arbejdsmarkedet.

Sygeplejerskerne har varslet konflikt i alle områder på såvel plejecentre som i alle udegrupper. Derudover vil cirka 450 beboere i Område Bangsbo, Ankermedet Ældrecenter og Sæby Ældrecenter blive ramt, hvis sosu-personalet og sygeplejerskerne strejker. Den kommunale dagpleje vil desuden være omfattet af en konflikt. Hovedparten af dagplejerne er organiseret i FOA og på dagplejeområdet er der i modsætning til ældreområdet ikke indgået aftale om nødberedskab. Forældrene må selv sørge for pasning. Nødberedskabet på ældreområdet betyder, at der opretholdes et beredskab, så opgaver, der er livsvigtige eller uopsættelige kan udføres under en konflikt, men en konflikt vil betyde mærkbare forringelser af serviceniveauet.