Konflikter kan skabes og løses

Civilisationskonflikter kan skabes og løses. I de danske medier har der i de seneste år været en debat, om muslimer kan blive demokrater, om muslimer kan overholde både de verdslige love og sharia-lovgivningen, om Tyrkiet kan blive et EU-land, om muslimer kun er ude på at gøre Europa og dermed også Danmark til et muslimsk land med streng overholdelse af sharia-lovgivningen.

Ofte refereres til Samuel Huntingtons bog om sammenstødene mellem civilisationerne som et bevis på, at en konflikt mellem den kristne og muslimske verden ikke kan undgås. De, der kommer med disse påstande, glemmer at se på, hvordan Europa løste sin hidtil blodigste civilisationskonflikt, den mellem katolikker og protestanter/ fritænkere. Hvis vi bare går 50 år tilbage i tiden, ville man kunne sige de samme ting om den katolske kirke og katolikker, som man i dag påstår om muslimer. De tilhørte en antidemokratisk religion, der aldrig havde haft en oplysningstid. For at blive præst skulle man bekende en antimodernist-ed, hvor man lovede at bekæmpe både liberalisme, socialisme og endda retten til trosfrihed. Politisk bekæmpede kirken adskillelsen mellem kirke og stat, og Francos Spanien blev betragtet som det mest katolske land af alle. Kirken forsøgte at fremme ghetto-dannelse ved at skabe katolske skoler, sygehuse, universiteter, fagforeninger og partier. Mange ikke-katolikker havde den frygt, at katolikker kun deltog i demokratiet for at få magten over staten, en slags udemokratisk femtekolonne. Hvad skete der så for 50 år siden? I stedet for at underlægge sig den værste mistro om hinanden, at lytte til de værste mørkemænd i begge lejre, skabte man forløberen for det, som i dag er EU. I dette samarbejde blev mennesker, som havde hadet og slået hinanden ihjel i århundrede, nødt til at samarbejde. Man satte mørkemændene med alle deres forfærdelige historier om "de andre" uden for døren, og indbød alle der så fordelen i at samarbejde til samarbejde. Her mødtes jødiske diamantslibere fra Belgien med folk fra Krupp, der havde benyttet sig af særdeles billig arbejdskraft under krigen. Her mødtes franske antikirkelige liberalister med italienske kristendemokrater. I dag betragter vi EU som en selvfølgelighed, men her skulle alle tænke på, hvordan Europa kunne se ud, hvis disse modige politikere ikke havde turdet skabe EU. Det kunne være et Europa, der var svækket af civilisationskonflikter mellem protestanter og katolikker, mellem fritænkere og religiøse, mellem resterne af aksemagterne og de allierede. Et Europa, der på ingen måde ville have overskud til at skabe velfærd til sin egen befolkning eller til at spille nogen rolle i verden. I dag er der også mange mørkemænd, der fortæller forfærdelige historier om "de andre". Nu er det ikke konflikten mellem protestanter og katolikker, det drejer sig om, men mellem kristne og muslimer. De samme historier man fortalte om katolikker for 50 år siden, fortæller man i dag om muslimer, f.eks. den om, at de kan ikke blive demokrater. Ligesom for 50 år siden har også Danmarks befolkning et valg mellem mørkemænd, der søger at fremme en civilisationskonflikt og modige politikere, der tør tro på et forenet Europa/ Danmark for både kristne og muslimer. Politikere, der både ser virkeligheden i øjnene og har en vision om, hvordan Danmark og Europa ser ud om 50 år. En vision om et land, hvor det regnes for underordnet om statsministeren eller kommissionsformanden er muslim, katolik, ateist eller protestant. Politikere, der tager udgangspunkt i de bedste historier om "de andre"og ikke de værste. Bent H. Jørgensen, Park Allé 67, Hjørring, er folketingskandidat for SF. E-mail: skjelbo@has.dk@