Kongelig løjtnant

Kronprinsess Mary på befalingsmandundervisning i Nymindegab.Foto: Ole Bo Jensen

Kronprinsess Mary på befalingsmandundervisning i Nymindegab.Foto: Ole Bo Jensen

UDNÆVNT:Kronprinsesse Mary er efter at have gennemgået hjemmeværnets officersuddannelse blevet udnævnt til løjtnant i hjemmeværnet. Kronprinsessen bliver nu tilknyttet staben i Totalforsvarsregion København, der omfatter hovedstaden, Nordsjælland og Bornholm. Kronprinsessens uddannelse i hjemmeværnet har omfattet førstehjælp, våbenbetjening og skydning, brandbekæmpelse, redning, miljø samt felt- og vagttjeneste. På befalingsmandskursus og officerskursus er Kronprinsessen blandt andet blevet uddannet i ledelse og føringsvirksomhed på gruppefører- og delingsførerniveau, primært i sikring og overvågning. Ved afslutningen af uddannelsen blev Kronprinsessen udnævnt til løjtnant af chefen for hjemmeværnet, generalmajor Jan S. Nor- gaard. - Kronprinsessen har engageret sig stærkt i uddannelsen. Hendes medlemskab er af stor betydning for hjemmeværnet og kan medvirke til at skabe yderligere interesse hos potentielle medlemmer. Vi opfatter også Kronprinsessens engagement som en anerkendelse af de 50.000 frivilliges arbejde i totalforsvaret. Vi glæder os over dette samarbejde, siger Jan S. Norgaard. Med sin uddannelse i hjemmeværnet, der blev påbegyndt i foråret 2008, viderefører kronprinsesse Mary en tradition i den kongelige familie for at indgå i et uddannelsesforløb i Forsvaret. Både dronning Margrethe og prinsesse Benedikte har uddannet sig i og haft tilknytning til hjemmeværnet, henholdsvis flyverhjemmeværnet og marinehjemmeværnet. Kronprinsessen er uddannet i hærhjemmeværnet.