Kongeørnen hersker i vildmosen

LILLE VILDMOSE: Kongeørnen er Danmarks næststørste rovfugl - kun en anelse mindre end havørnen. Mens kongeørnen med sit gyldne hoved og mørkebrune fjerdragt har en meget stor global udbredelse, lever der ikke mange af slagsen her i landet - reelt kun fire-fem stykker - og kun i det nordjyske. I 1999 ynglede der i Tofte Skov ved Lille Vildmose det første par kongeørne i Danmark i nyere tid. Fuglene fortsatte med at yngle i Tofte Skov frem til 2003, hvor den ene mage forsvandt. Samme år slog to andre kongeørne sig ned i Høstemark Skov, og de har ynglet hvert år siden og de fleste gange fået en unge på vingerne. Den enlige kongeørn i Tofte Skov observeres jævnligt, og der er det seneste par år blevet observeret en ungfugl sammen med den gamle kongeørn. Derfor håber ornitologer, at den danske ynglebestand snart vil være på to par, idet en kongeørn skal være fem-seks år før den er ynglemoden. For at sikre og fremme artens udbredelse i Danmark har Aage V. Jensens Fonde etableret en ørnefoderplads syd for Høstemark Skov. Fra et nærliggende fugletårn er der glimrende udsyn over fodringspladsen, og dette er nok det mest sikre sted at observere kongeørne i Danmark. Kongeørnen lever typisk af pattedyr - smågnavere og harer, men kan også fange fugle. På ynglelokaliteten i Lille Vildmose har man konstateret, at kongeørneparret også lever af unge skarver, der fanges i Tofte Sø, der rummer Danmarks største skarvkoloni. I øvrigt er der ved Tofte Sø observeret to havørne. Fuglene er ved at være ynglemodne, hvorfor mange håber, at disse store fugle også vil yngle i Lille Vildmose. Havørnen lever typisk af havfugle, hvorfor havørnene ofte ses ved Tofte Sø og langs kysten. brula