EMNER

Kongeskibet i havn efter rekordstor sejlads

Efter det mest omfattende sejlprogram nogensinde på en enkelt sæson vender Kongeskibet Dannebog på tirsdag 28. september tilbage til vinterhi'et i Flådehavn Frederikshavn, og til efterfølgende afrigning og vedligeholdelsesarbejder.

I dag kl. 15 går regentparret til salut fra Sixtus officielt i land fra skibet, der efter hjemkomsten fra Athen ligger ankret op ved Toldboden i Københavns Havn. Gennem de forløbne fire og en halv måned har skibet været særdeles vidt omkring med den kongelige familie. Først triumftogtet til Grønland med regentparret og det nygifte kronprinspar, efterfulgt af anløb i Aabenrå i forbindelse med regentparrets sommerophold på Graasten Slot. Derefter sejlede skibet kronprinsparret rundt på lige så vellykkede præsentationsbesøg i Århus, Aalborg, Odense og Sønderborg, og sidst gik turen med et ikke helt intakt opbud af den kongelige families nærmeste medlemmer til De Olympiske Lege i Athen. - Når regentparret i dag går officielt i land og sejlsæsonen dermed er skudt af, bliver skibet liggende ankret op ved Bøje 1 ud for Toldboden frem til mandag 27. september, oplyser operationsofficeren ved 3. eskadre på Flådestation Frederikshavn. I den periode vil alt "hofgrej" blive fjernet fra skibet og bragt bag lås og slå på Marinestation København. Tirsdag 28. september ankommer Dannebrog så til flådehavnen til fortsat afrigning og afmønstring af årets kadetter. Torsdag 4. november går skibet efter planen i dok hos Orskov, der har en fem-årig rammeaftale på vedligeholdelsen af det ydre skrog. I fredags skrev P.C. Yacht Service i Napstjert/Strandby en fem-årig kontrakt om de indre vedligeholdelsesarbejder spå skibet. Havnefirmaet Emmich ApS i Frederikshavn, der ellers havde kontrakt på den indvendige vedligeholdelse af Dannebrog frem til 2005, og bl.a. brugte P. C. Yacht Service som underleverandør, gik konkurs i april i år. Firmaet måtte i konkursens stund konstatere, at arbejdet på Dannebrog ikke gav fortjeneste i et omfang, der kunne redde firmaet ovenpå nogle tabsgivende prototype-projekter til Danyard Aalborg.