Kongresser ersom Ebberød Bank

Man får helt tårer i øjnene ved at læse i NORDJYSKE forleden, om den "uegennyttige" indsats Aalborg Kongres & Kultur Center gør for at trække kongresser til Aalborg, således at hver kongresdeltager erlægger i snit 1900 kr. ifølge haldirektør Ernst Trillingsgaard og Cityforeningens beregninger.

Men nu er det med kongresser som med Ebberød Bank. Ingen af delene skaber værdier eller økonomisk vækst for borgerne som helhed og slet ikke nationalt. Tværtimod er de 1900 kroner (såfremt tallet er rigtigt) ofte penge, der bliver taget fra skatteborgernes surt indbetalte skattekroner, som tilfældet med den for nyligt afholdt kongres for Kommunernes Landsforening, hvor det alene var skattekroner, der blev anvendt. Deltagerne betalte formentlig ikke en krone selv. Ikke fordi at jeg mener, de skulle, men blot for at fortælle, at det ikke er alt der glimter, der er indtægt til samfundet. Med hensyn til de mere forretningsmæssige kongresser, arrangeret af interesse- og brancheforeninger, så tror jeg heller ikke, at nogen af disse deltager betaler selv. Det vil sige, at pengene skal findes et andet sted, typisk i underliggende virksomheders overskud før skat. Selv ved fagforeningskongresser er de penge, der bliver anvendt, fradragsberettigede faglige kontingenter. Så den slags kongresser betaler skatteyderne også, ved at virksomhedernes skattegrundlag ved deltagelse i kongresser reduceres, med den følge, at samfundet får færre skattekroner i kassen. Det skattegrundlag, som Trillingsgaard og Cityforeningen hævder skabes ved, at enhver kongres forbruger en del varer og tjenesteydelser, er så minimalt, at den enkelte skatteyder ikke mærker en fjært hertil. Tværtom, såfremt det var tilfældet, at kongresser var en så lukrativ forretning, burde i det mindste Aalborg Kongres og Kultur Center kunne drives uden kommunalt tilskud. Men så godt går det vist heller ikke. Samtidig burde skatteprocenten i Aalborg være væsentligt lavere end tilfældet er, såfremt kongresser er en så god forretning, som påstås. Så når vi som borgere og læsere af NORDJYSKE, stort set efter enhver afholdt kongres eller andet arrangement i Aalborg Kongres og Kultur Center skal lægge øren til samme lektie om og om igen fra interessenterne, er det efter min opfattelse en helt anden dagsorden, der forfølges, nemlig et forsøg på at sløve skatteydernes opfattelse af, at der anvendes alt for mange skattekroner på kultur, tant og fjas i Aalborg Kommune, og desværre de fleste gange mest til benefice for "Tordenskjolds soldater". Jeg er godt klar over, at der selvfølgelig er en pengestrøm og et regnestykke, der på en eller anden måde kan opgøres, når der afholdes kongresser og lignende. Men nogle mere økonomistærke end Trillingsgaard og Flemming Tingbak må kunne beregne og fremvise et mere korrekt nationalt og lokalt regnskab for pengestrøm og økonomi ved afholdelse af kongresser. Aalborg er jo en by med eget universitet, hvor der givet må være en eller flere uafhængige økonomer, der må kunne levere et retvisende regnestykke med udgangspunk i indholdet i mit indlæg.Jeg vil med glæde overbevises om, at det ikke er skatteyderne, der betaler hele gildet, når der afholdes kongresser.