Lokalpolitik

Konkret resultat af borgermøder

Mødes med borgerforening for at få ønskeliste til senere priotering

AABYBRO/GJØL:Kommunen holder i disse dage møder med de forskellige lokalsamfunds borgerforeninger for at følge op på ønskerne fra forårets borgermøder. Der har allerede været holdt møde med Gjøl Borger- og Erhvervsforening, og i den kommende uge følger de øvrige foreninger. - Foreningerne skal komme med en ønskeliste, som vi så vil gennemgå og tage stilling til i byrådet, siger borgmester Ole LykkegaardAndersen (V). Det er meningen, at ønskerne skal deles op i tre kategorier og prioriteres. Det er ønsker, der kan gennemføres her og nu.Andre, der skal arbejdes videre med, og endelig de ønsker, som byrådet ikke vil godtage. Efter mødet med Gjøl Borger- og Erhvervsforening vil der komme en konkret ansøgning fra foreningen om hjælp til at skaffe de 13 til 16.000 kroner, som foreningen mangler i at kunne bygge en badebro. Øverst på ønskelisten står dog opførelsen af en ny servicebygning på Gjøl Havn med havnekontor, information, kiosk, maskinrum samt lokaler til opmagasinering. -GBE og kommunen vil i fællesskab søge midler til projektet hos fonde og eventuelt søge EU-tilskud. Hvor stort et budget, der skal opereres med, har vi endnu ikke overblik over, siger borgmesteren. Også den kollektive trafik blev drøftet. Det munder ud i, at kommunen i foråret vil foretage en brugerundersøgelse af den nye køreplan for NTs busser og teletaxaordningen for at undersøge behovet for kollektiv trafik. Kommunen vil sørge for mere information om teletaxaordning og busafgange. - Vi kan ikke ændre den nye køreplan, men vi kan arbejde på at forbedre den næste, siger borgmesteren.