Ernæring

Konkrete mål - tak

Fedme, motion, alkohol og rygning er i øjeblikket på alles læber.

Det skyldes blandt andet, at Forebyggelseskommissionen netop har fremlagt sine anbefalinger, som nu skal danne baggrund for en national handlingsplan på området. KL er enig med kommissionen i, at staten skal sætte de overordnede rammer for en bedre folkesundhed, f.eks. via afgifter på tobak eller ny lovgivning om rygning, der kan begrænse forbruget. Men hvis vi vil lykkes med at øge danskernes levetid og reducere antal år, hvor danskerne er ramt af sygdom, så må vi opstille konkrete må for forebyggelsen. Vi kan ikke ændre afgørende på udviklingen i danskernes sundhed med bløde hensigtserklæringer. Der er brug for en klar vision i handlingsplanen, som er suppleret med forpligtende, nationale mål, der fortæller os, hvad vi skal arbejde os frem til. Det vil gøre arbejdet mere forpligtende. Derfor har KL netop offentliggjort udspillet ”Mere forebyggelse i kommunerne”, som er et indspark til den nationale forebyggelsesplan. Fremskrivninger af danskernes sundhedstilstand viser en stærk stigning i antallet af overvægtige og antallet af danskere, der drikker for meget. I udspillet leverer KL en række konkrete mål inden for KRAM-områderne, kost, rygning, alkohol og motion. Vi sætter os som mål, at kurvene bliver knækket. Målet er blandt andet, at antallet af overvægtige og af dem, der drikker for meget, i 2020 skal være på samme niveau, som det var i 2005. Men statslige reguleringer gør det ikke alene. Både stat og kommuner skal levere en indsats. Og kommunerne har rigtig gode forudsætninger for dette. Vi har børnene i vuggestuen, børnehaven og skolen, og vi har den direkte kontakt med de ældre og svagere borgere, der får daglig hjælp. Vi mener, der er brug for et større kommunalt fokus i handlingsplanen end det, der er lagt op til i kommissionens betænkning. Vi peger derfor i vores udspil blandt andet. på, at kommunerne skal tilbyde kostvejledning til overvægtige og udvalgte kronikergrupper, at der er brug for flere og mere målrettede tilbud om rygestop i kommunerne, og at vi har brug for nye midler til anlæg af idrætsfaciliteter, legepladser og sikring af skoleveje, så det bliver attraktivt at cykle og gå. Det er muligheder, som kan udnyttes langt bedre end i dag, Kommunerne kan f.eks. indrette skolegårdene, så eleverne får mere lyst til at bevæge sig, og man kan via fysisk planlægning forbedre skolevejene, så færre børn bliver kørt til skole i bil, og flere tager cyklen. Der ligger også muligheder i sunde måltider til både børn og ældre. Og når det gælder de ældre, så kan hjemmeplejen tale mere om træning og motion. Lad det aktive valg blive det letteste valg.