Konkurrence mellem affaldsselskaber

FREDERIKSHAVN:Det fælleskommunale affaldsselskab AVV med base i Hjørring får lov at indsamle dagrenovationsaffald fra virksomheder i Sæby og Frederikshavn Kommuner - selv om de to kommuner er imod og selv om de har deres deres eget affaldsselskab, AVØ. Konkurrencestyrelsen og Miljøstyrelsen har givet AVV medhold i en klage over, at selskabet i første omgang blev nægtet registrering i kommunerne i Østvendsyssel. Den afgørelse har de tekniske udvalg i Sæby og Frederikshavn Kommuner nødtvungent bøjet sig for. I forvejen er flere private firmaer godkendt til afhentning af erhvervsaffald i Frederikshavn og Sæby - Men vi synes ikke, at offentligt ejede selskaber skal konkurrere med hinanden, siger Per Therkildsen (V), formand for teknisk udvalg i Sæby.