Skolelukninger

Konkurrence om at lukke skoler

Klaus Hansen, kandidat for Socialdemokraterne.

Klaus Hansen, kandidat for Socialdemokraterne.

OVERBUD:7 – 9 – 13 eller flere? Overbudspolitikken er også kommet frem i lyset i denne valgkamp, men denne gang lidt omvendt, idet flere politikere har meldt ud om, hvordan skolestrukturen bør se ud i en kommune som Mariagerfjord. Der er konkurrence blandt de borgerlige partier og kandidater om, hvem der vil lukke flest skoler! Socialdemokraterne ønsker skoler, der giver børnene en god faglig ballast og udvikler deres skabende evner. Vi tror mere på oplevelsesrig undervisning end på undervisning styret af mange tests. Vi vil skabe en børnekultur uden mobning. Vi ønsker politisk at bidrage til levende pædagogisk debat for at udvikle skoler og pasningstilbud mest muligt. Forældrebestyrelser skal bakkes op i at præge deres børns dagligdag mest muligt. Både små og store skoler kan være gode skoler. Socialdemokraterne ønsker pædagogisk bæredygtige skoler på et læringsmæssigt ordentligt niveau. Skolerne har brug for arbejdsro. Socialdemokraterne går ind for decentral skolestruktur og tilstræber ikke skolelukninger, men det faldende børnetal sætter de mindste skoler under pres. Skal vi af økonomiske grunde prioritere opgaver, er det vigtigt for os, at svage og oversete børn sikres, og at alle børn får en god og udviklende skole. Vores primære opgave er, at børnene sendes videre i tilværelsen med både viden og inspiration. Et tillidsfuldt samarbejde mellem forældre, kommunen, lærere og pædagoger er en forudsætning for, at børn trives. Jeg tænker, det er vigtigt at holde sig for øje, at det er mennesker og ikke burhøns, køer eller svin, vi har med at gøre.