Konkurrence om nyt skole-logo

Torslev Centralskole i Østervrå skal have nyt logo. Det hænger bl.a. sammen med, at Thorshøj Skole nu er nedlagt, og ikke længere skal fremgå af skolens logo. Ved samme lejlighed vil skolen gerne ændre navn til Torslev Skole. Skolen har valgt at udskrive en konkurrence blandt alle skolens medarbejdere, elever og forældre og håber, at rigtig mange har lyst til at deltage. Til at bedømme de indkomne forslag er nedsat et dommerpanel bestående af to elever, to forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen, to fra ledelsen og en reklamemand. I forbindelse med udformningen af et nyt logo er der nogle krav, der skal være opfyldt. Logoet skal fremstå i enkle streger med få elementer og farver, der kan bruges i både store og små formater. Selve motivet skal signalere en eller flere af følgende elementer: Glæde, liv, sammenhold, leg og læring. Navnet Torslev Skole skal indgå i logoet. Forslaget skal fremstå i A4-format. Dommerpanelet betinger sig, at hvis man ikke finder et egnet logo, så er man ikke forpligtet til at vælge et af de indsendte forslag.