Konkurrence presser Hedegaard

Indgangsindtægt bidrager med halvdelen af rekordresultat

Grovvarebranchen 1. september 2004 06:00

NØRRESUNDBY: Den nordjyske foder- og fødevarekoncern Hedegaard A/S satte ny rekord i første halvår med et resultat før skat på 60,6 mio. kr. mod 42,1 mio. kr. i samme periode i fjor. Heraf hidrører de 38,3 mio. kr. dog fra en skattefri éngangs-indtægt ved frasalget af koncernens division for midler til bekæmpelse af skadedyr, som i foråret blev solgt til ISS, så reelt er der tale om en klart lavere driftsresultat. Begge koncernens tilbageværende divisioner, Agro og Foods, oplever, at konkurrencen på det danske og internationale marked skærpes, oplyser virksomheden, der samtidig understreger, at man er parat til hård konkurrence. "En rationel og effektiv organisation betyder, at Hedegaard har gode muligheder for at klare sig relativt godt fremover", hedder det i en kommentar i forbindelse med halvårsregnskabet. Koncernen forventer, at 2004 ender med et overskud før skat i niveauet 80-85 mio. kr. og at udbytteprocenten i lighed med 2003 bliver 40. I Agro er salget af foderblandinger og korn faldet med 7,5 pct. i 1. halvår sammenlignet med 2003 og resultatet før skat blev på 10,4 mio. kr. mod det ekstraordinært gode 31,2 mio. kr. sidste år. Faldet i indtjeningen var ventet og skyldes den hårde konkurrence om foderkontrakterne med landmændene i august 2003 og de højere indkøbspriser på korn. Foods leverer æg og ægprodukter til detailhandel, catering og industri og fremstiller pasteuriserede ægprodukter. Resultatet i 1. halvår er faldet til 7,6 mio. kr. og her er årsagen et internationalt ægmarked med ekstremt lave priser. Foods leverer nu omkring 45 pct. af de æg, der bliver solgt i detailhandlen i Danmark og ca. en tredjedel af alle ægprodukter. - Vi har brugt utroligt mange kræfter på at effektivisere og rationalisere vores virksomhed de senere år, sidst efter at vi overtog de tidligere KFK-aktiviteter. Det er lykkedes ledelse og medarbejdere at opnå en stærk position, og den skal sikre os anstændige resultater i en fremtid med meget hård konkurrence, siger koncernens adm. direktør, Finn V. Nielsen. Som led i koncernens strategiske fokus på forretningsområderne Agro og Foods har Bestyrelsen udvidet direktionen med direktørerne Søren Rathcke, Agro, og Ivan Jørgensen, Foods.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...