Lokalpolitik

Konkurrence skal give forstad af høj kvalitet

Projektet "Fremtidens Forstæder" har fokus på Aalborg Øst.

Den østlige del af Aalborg bliver den del af byen, hvor byudvikling for alvor kommer til at ske i det kommende år.

Den østlige del af Aalborg bliver den del af byen, hvor byudvikling for alvor kommer til at ske i det kommende år.

Den østlige del af Aalborg bliver med det kommende universitetshospital i centrum den del af byen, hvor byudvikling for alvor kommer til at ske i det kommende år. I bestræbelserne på at nå den bedst tænkelige byudvikling for området har Aalborg budt ind og er blandt seks kommuner blevet valgt til at deltage i konkurrencen "Fremtidens Forstæder, som fonden Realdania har taget initiativ til og støtter økonomisk. Området for Aalborgs vedkommende strækker sig fra Gigantium i vest til Storvorde i øst og har en udstrækning på fem kvadratmeter. Hvad Storvorde samt Klarup angår, var det i forvejen kommunens plan at lave en arkitektkonkurrence for at få forslag til byplanlægningen af området, men det bliver nu kombineret med Realdanias initiativ. Stor udfordring - Hele Aalborg Øst er en meget stor udfordring byplansmæssigt. Det er her, det kommer til at ske, hvad angår bosætning og erhvervslivets udvikling, ligesom den kommunale service skal etableres i området. Derfor er det fantastisk for os, at vi bliver en del af konkurrencen "Fremtidens Forstæder, som vil blive med international deltagelse, siger teknik- og miljørådmand Mariann Nørgaard (V), efter at deltagelsen i forstadsprojektet blev fremlagt for teknik- og miljøudvalget i går. deltagelse. For Aalborgs vedkommende er konkurrencebudgettet på 4,3 millioner. Heraf bidrager Realdania med de 2,3 millioner kroner. Resten finansieres over forvaltningens budget, idet forbrug af medarbejdertimer dækker halvdelen, resten tages af kassen.